Sobre la Biblioteca

Pla estratègic UOC

El Pla Estratègic de la UOC és el full de ruta que acompanya a l'estratègia de la universitat i ajuda a prioritzar la presa de decisions. Aquest pla està integrat per sis plans operatius i cadascun és liderat per un membre del Comitè de Direcció Executiu.