Com citar

T'oferim pautes i exemples reals per fer les citacions dins el text i la bibliografia dels teus treballs en els estils de citació APA, Chicago, Harvard, ISO 690 i Vancouver. El fet de citar correctament és un indicador de qualitat amb el qual respectes els drets d'autor i evites el plagi.

Una noia consultant llibres en una biblioteca

Conceptes bàsics

Quan facis una activitat, un treball o una recerca, el més probable és que algú altre ja hagi escrit sobre el mateix tema abans que tu i n'hagis de cercar informació. Sempre hauràs d'identificar quines fonts has consultat, perquè els lectors sàpiguen d'on has extret les idees. 

Per fer-ho, has de tenir molt clars aquests conceptes clau:

Menció al contingut que ha escrit o dit algú altre dins el cos del teu treball. Es pot tractar d'un article, un pòdcast o una piulada, entre altres.

Ha de seguir un estil de citació o norma i ha de contenir les dades mínimes per identificar la font.

Per exemple:

El 90 % dels estudiants supera la primera fase sense dificultats (Sánchez, 2010).

Conjunt de dades bàsiques per identificar les fonts d'informació utilitzades. Ha de seguir un estil de citació o norma.

La llista completa de referències s'ha de presentar a la bibliografia final i a cada citació dins del text li ha de correspondre una referència bibliogràfica.

Per exemple:

Garita, R. [Renato]. (2010). Modelos y teorías computacionales de la memoria humana: Un estado de la cuestión y análisis crítico. Revista Educación, 34(2), 75-94.

Una sèrie de pautes estandarditzades per citar i referenciar en els teus treballs. N'hi ha molts de diferents.

Quan t'apropies d'una idea aliena i la presentes com si fos teva. Copiar i enganxar un text sense citar-ne la font es considera plagi i per a la UOC és una infracció greu.