Com citar

T'oferim pautes i exemples reals per fer les citacions dins el text i la bibliografia dels teus treballs en els estils de citació APA, Chicago, Harvard, ISO 690 i Vancouver. El fet de citar correctament és un indicador de qualitat amb el qual respectes els drets d'autor i evites el plagi.

Una noia consultant llibres en una biblioteca

Estil de citació

No saps quin estil has de triar? Tingues en compte l'àmbit dels teus estudis i les pautes que et doni l'equip docent. El més important és mantenir la coherència: fes servir sempre el mateix estil a les citacions dins el text i a la bibliografia.

Segons el tipus de document que hagis de citar, hauràs d'incloure unes informacions o unes altres. Consulta exemples per citar diferents tipus de continguts en format físic i digital i en els estils més difosos: