Estil APA

Aquests són els criteris generals per citar amb l'estil de l'American Psychological Association (7a. edició).

Et proposem una adaptació del model APA que incorpora el nom complet de l'autor o autora per visibilitzar les dones en les bibliografies. Aquesta adaptació està contrastada amb l'Associació Americana de Psicologia, que encoratja a adaptar l'estil a les necessitats de cada institució.

Referència bibliogràfica

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació). Títol

de l'article: Subtítol. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva(número), número de pàgina inicial–número de pàgina final.
 

• EXEMPLE


Garita, R. [Renato]. (2010). Modelos y teorías computacionales de la memoria

humana: Un estado de la cuestión y análisis crítico. Revista Educación, 34(2), 75–94.
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació). Títol

de l'article electrònic. Títol de la revista en cursiva, volum en cursiva(número), número de pàgina inicial–número de pàgina final. URL
 

• EXEMPLE


Guasch, T. [Teresa], Espasa, A. [Anna] i Martinez–Melo, M. [Montserrat].

(2019). The art of questioning in online learning environments: the potentialities of feedback in writing. Assessment & Evaluation in Higher Education, 44(1), 111–123. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1479373
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Autor/a (si hi consta). (Any d'edició). Títol de la base de dades [base de dades

en línia]. URL
 

• EXEMPLE


ProQuest Information and Learning Company. (1971). Psychology Database

[base de dades en línia]. https://about.proquest.com/products-services/pq_psychology_journ.html
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Data de publicació).

Títol de l'apunt [entrada de blog]. Titol del blog en cursiva. URL
 

• EXEMPLE


Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. (2019, 27 de novembre).

Educación, ¿para qué? [entrada de blog]. Blog dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. https://blogs.uoc.edu/epce/es/educacion-para-que/
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació). Títol

del capítol o part. A INICIAL/S. [Nom de l'autor/a] Cognom de l'autor/a, Títol del llibre en cursiva (p. número de pàgina inicial–número de pàgina final). Editorial.
 

• EXEMPLE


Egge, M. [Martin]. (2008). La práctica à plusieurs. A M. [Martin] Egge,

El tratamiento del niño autista (p. 149–184). Gredos.

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor o autora, INICIAL/S. [Nom de l'autor o autora]. (Data de

l'acte). Títol de la contribució en cursiva. [conferència]. Títol de l'acte, ciutat, país. URL.
 

• EXEMPLE


Sangrà, A. [Albert]. (2021, gener). Quan el desig és un altre... llums i ombres

de l'educació online en temps de pandèmia. [conferència]. IX Trobada de Monitors, Monitores i Policies de la Campanya Game Over 2020. https://edums.gencat.cat/ca/activitats/noticies/detalls/noticia/20210120-conferencia-albert-sangra.
 

• MODEL D'ESTRUCTURA

Entitat responsable. (Any edició). Nom de l'eina en cursiva (versió) [descripció addicional]. URL

• EXEMPLE

OpenAI. (2023). ChatGPT (versió 14 de març) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

• MODEL D'ESTRUCTURA

Organització/entitat. (data). Títol de l'informe en cursiva (número de l'informe) [document específic]. Font. URL

• EXEMPLE

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 18–2059) [informe de salut]. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf

• MODEL D'ESTRUCTURA

Cognom de la persona entrevistada, INICIAL/s. [Nom de la persona]. (Data de publicació). Títol del document / per Nom i Cognom de l'autor/a. Font. URL

• EXEMPLE

Springsteen, B. [Bruce]. (9 de gener de 2014). A 54–Minute Conversation With Bruce Springsteen / per Andy Greene. Rolling Stone. https://www.rollingstone.com/music/music-news/a-54-minute-conversation-with-bruce-springsteen-181303/

• MODEL D'ESTRUCTURA


Organisme que decreta la norma. Títol de la llei o el decret en cursiva,

Nom de la publicació núm. publicació (any de publicació).
 

• EXEMPLE


Jefatura del Estado. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació,

Butlletí Oficial de l'Estat núm. 106 (2006).
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació).

Títol del llibre en cursiva. Editorial.
 

• EXEMPLE


Moore, M. G. [Michael Grahame]. (ed.). (2013). Handbook of Distance

Education. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació).

Títol del llibre electrònic en cursiva: Subtítol en cursiva. Editorial. URL
 

• EXEMPLE


Berger, K. S. [Kathleen Stassen]. (2016). Psicología del desarrollo:

infancia y adolescencia. Editorial Médica Panamericana. https://www.medicapanamericana.com/es/libro/psicologia-del-desarrollo-berger
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Entitat responsable. (Any). Títol de la norma en cursiva: Subtítol en cursiva

(identificador de la normativa). URL.
 

• EXEMPLE


Associació Espanyola de Normalització i Certificació. (2017). 

Calidad de los materiales educativos digitales (UNE 71362:2017). https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0058497
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor o autora, INICIAL/S. [Nom de l'autor o autora]. (Data de

publicació). Títol de la notícia. Nom del mitjà en cursiva. URL.
 

• EXEMPLE


Bejerano, P. G. [Pablo G.]. (2 de març de 2022). La educación desembarca en el

metaverso. El País. https://elpais.com/tecnologia/2022-03-02/la-educacion-desembarca-en-el-metaverso.html.
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Entitat responsable. (Any de l'última actualització). Títol de la pàgina web en

cursiva. URL
 

• EXEMPLE


Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. (2019). Col·legi Oficial de Psicologia

de Catalunya. https://www.copc.cat/
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de creació). Títol del

document gràfic en cursiva [tipus de material]. Nom del museu o de la galeria, Lloc. URL
 

• EXEMPLE


Van Gogh, V. [Vincent]. (1889). Self–Portrait with Bandaged Ear [pintura].

The Courtauld Gallery, Londres.  https://library.artstor.org/#/asset/ACOURTAULDIG_10313599362
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor o autora, INICIAL/S. [Nom de l'autor o autora]. (Data de

publicació). Títol de l'episodi del pòdcast [episodi de pòdcast]. A nom del programa en cursiva. Editor. URL.
 

• EXEMPLE


Hijón, L. [Laura]. (7 de desembre de 2021). La importancia de la psicología

emocional en los colegios [episodi de pòdcast]. A Radio 5. Salud Mental. RTVE. https://www.rtve.es/play/audios/salud-mental/salud-mental-psicologia-emocional-colegios/6238039/.
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a] o Empresa

desenvolupadora. (Any). Títol del programari en cursiva (versió) [programari].
 

• EXEMPLE


IBM. (2019). SPSS (v26) [programari].
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació). Títol

del recurs d'aprenentatge en cursiva: Subtítol del recurs d’aprenentatge (núm. ed.) [recurs d'aprenentatge textual o audiovisual]. Entitat editora o Productora. URL
 

• EXEMPLE


Niño, R. [Roberto]. (2022). Dret preconcursal: Acord extrajudicial de

pagaments, proposta anticipada de conveni i acords de refinançament [recurs d’aprenentatge audiovisual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

 

Estruch, M. [Mònica] i Muñoz, T. [Teresa]. (2022). Manual sobre l’edició i la

correcció de textos (1a. ed.) [recurs d’aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).


 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva (any de publicació inicial—any

de publicació final, si ja no s'edita). Lloc de publicació: Editorial. ISSN
 

• EXEMPLE


Annual Review of Psychology (1950— ). Califòrnia: Annual Reviews.

ISSN 1545–2085
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de lectura). Títol de

la tesi en cursiva. [Tesi doctoral, Departament, Institució (director/a de la tesi [opcional])]. Nom base de dades o arxiu. URL
 

• EXEMPLE


Serarols, J. [Jordi]. (2019). La implementació de les TIC en els centres

d'ensenyament secundari de Catalunya: propostes d'organització i gestió a partir d'estudis de cas. [Tesi doctoral, eLearn Center, Universitat Oberta de Catalunya (director: Albert Sangrà Morer)]. TDX. https://tdx.cat/handle/10803/667316#page=1
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor o autora, INICIAL/S. [Nom de l'autor o autora]. (Any).

Títol del test en cursiva. Editorial.
 

• EXEMPLE


Tellegen, A. [Auke], Ben–Porath, Y. S. [Yossef S.]. (2011). Minnesota

Multiphasic Personality Inventory–2 Restructured Form (MMPI–2–RF): Technical Manual. Pearson.
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de lectura). Títol de

la tesi en cursiva. [Treball final de grau o de màster]. Departament, Institució (director/a de la tesi [opcional]). URL
 

• EXEMPLE


Minguella, J. [Joana]. (2019). El mur europeu. Implicacions de l'Educació Social

amb persones refugiades: el cas de Síria. [Treball final de grau]. Universitat Oberta de Catalunya. http://hdl.handle.net/10609/93446
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor o autora, INICIAL/S. [Nom de l'autor o autora]. (Any).

Títol del videojoc en cursiva (versió) [videojoc]. Productor.
 

• EXEMPLE


Amaya, D. [Daisuke]. (2017). Cave story+ (Switch version) [videojoc]. Nicalis.


 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. [Àlies]. (Data de

publicació). Text del missatge fins a 40 paraules com a màxim en cursiva [piulada]. URL
 

• EXEMPLE


@UOCuniversitat. (2019, 22 d'agost). Un estudi de 2018 va revelar per primera

vegada l'impacte negatiu que té el consum de cigarretes electròniques en la #salut cardíaca. Ens ho explica l'#expertUOC Antoni Baena a @UOCNews http://ow.ly/pIuM50vpn9e cc @UOCesalut [piulada]. https://twitter.com/UOCuniversitat/status/1164500047616196608?s=20
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. [Àlies]. (Data de

publicació). Text del missatge fins a 40 paraules com a màxim en cursiva [actualització de Facebook]. URL
 

• EXEMPLE


Universitat Oberta de Catalunya. (2019,19 de desembre). El Deep Learning es

uno de los motores de la revolución tecnológica en la inteligencia artificial. Investigadores de primer nivel mundial hablarán de ello en el Deep Learning Barcelona Symposium [actualització de Facebook]. https://www.facebook.com/UOC.universitat/posts/10156600051736646
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. [Àlies]. (Data de

publicació). Títol del vídeo en cursiva [vídeo en línia]. Productora o Canal de publicació. URL
 

• EXEMPLE


UOC – Universitat Oberta de Catalunya. (2017, 7 de març). Benvinguts a la

Biblioteca de la UOC [vídeo en línia]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fL3EdXW-Hpg