Estil APA

A continuació es descriuen uns criteris generals per a distribuir la informació en les entrades bibliogràfiques amb l'estil de citació American Psychological Association (7a edició).

En aquest apartat, et proposem utilitzar una adaptació del model de citació APA que incorpora, com a gran novetat, el nom complet de l'autor o autora. Et convidem a seguir aquesta adaptació, amb el vistiplau de l'Associació Americana de Psicologia, per visibilitzar la figura de la dona i, així, facilitar l'anàlisi de la paritat en les bibliografies. D'aquesta manera, contribuïm a assolir els grans reptes globals de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (objectiu 5) i incorporem la perspectiva de gènere en la docència i la recerca.

Tria l'estil de citació:

Estil ISO 690 

Estil Vancouver

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació). Títol

de l'article: Subtítol. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva(número), número de pàgina inicial–número de pàgina final.
 

• EXEMPLE


Garita, R. [Renato]. (2010). Modelos y teorías computacionales de la memoria

humana: Un estado de la cuestión y análisis crítico. Revista Educación, 34(2), 75–94.
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació). Títol

de l'article electrònic. Títol de la revista en cursiva, volum en cursiva(número), número de pàgina inicial–número de pàgina final. URL
 

• EXEMPLE


Guasch, T. [Teresa], Espasa, A. [Anna] i Martinez-Melo, M. [Montserrat].

(2019). The art of questioning in online learning environments: the potentialities of feedback in writing. Assessment & Evaluation in Higher Education, 44(1), 111–123. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1479373
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Autor/a (si hi consta). (Any d'edició). Títol de la base de dades [base de dades

en línia]. URL
 

• EXEMPLE


ProQuest Information and Learning Company. (1971). Psychology Database

[base de dades en línia]. https://about.proquest.com/products-services/pq_psychology_journ.html
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Data de publicació).

Títol de l'apunt [entrada de blog]. Titol del blog en cursiva. URL
 

• EXEMPLE


Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. (2019, 27 de novembre).

Educación, ¿para qué? [entrada de blog]. Blog dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. https://blogs.uoc.edu/epce/es/educacion-para-que/
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació). Títol

del capítol o part. A INICIAL/S. [Nom de l'autor/a] Cognom de l'autor/a, Títol del llibre en cursiva (p. número de pàgina inicial-número de pàgina final). Editorial.
 

• EXEMPLE


Egge, M. [Martin]. (2008). La práctica à plusieurs. A M. [Martin] Egge,

El tratamiento del niño autista (p. 149-184). Gredos.

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de creació). Títol del

document gràfic en cursiva [tipus de material]. Nom del museu o de la galeria, Lloc. URL
 

• EXEMPLE


Van Gogh, V. [Vincent]. (1889). Self-Portrait with Bandaged Ear [pintura].

The Courtauld Gallery, Londres.  https://library.artstor.org/#/asset/ACOURTAULDIG_10313599362
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Organisme que decreta la norma. Títol de la llei o el decret en cursiva,

Nom de la publicació núm. publicació (any de publicació).
 

• EXEMPLE


Jefatura del Estado. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació,

Butlletí Oficial de l'Estat núm. 106 (2006).
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació).

Títol del llibre en cursiva. Editorial.
 

• EXEMPLE


Moore, M. G. [Michael Grahame]. (ed.). (2013). Handbook of Distance

Education. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació).

Títol del llibre electrònic en cursiva: Subtítol en cursiva. Editorial. URL
 

• EXEMPLE


Berger, K. S. [Kathleen Stassen]. (2016). Psicología del desarrollo:

infancia y adolescencia. Editorial Médica Panamericana. https://www.medicapanamericana.com/es/libro/psicologia-del-desarrollo-berger
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de publicació). Títol

del mòdul en cursiva [recurs d'aprenentatge]. Recuperat de Entitat. URL
 

• EXEMPLE


Díaz, C. [Cristina]. (2013). Psicologia de la percepció [recurs d’aprenentatge].

Recuperat del Campus de la Universitat Oberta de Catalunya, aula virtual. https://cataleg.uoc.edu/record=b1025747~S1*ca
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Entitat responsable. (Any). Títol de la norma en cursiva: Subtítol en cursiva

(edició, a partir de la segona, si hi consta). Lloc de publicació: Editorial.
 

• EXEMPLE


Associació Espanyola de Normalització i Certificació. (2017). UNE 71362:2017:

Calidad de los materiales educativos digitales. Madrid: AENOR.
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Entitat responsable. (Any de l'última actualització). Títol de la pàgina web en

cursiva. URL
 

• EXEMPLE


Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. (2019). Col·legi Oficial de Psicologia

de Catalunya. https://www.copc.cat/
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a] o Empresa

desenvolupadora. (Any). Títol del programari en cursiva (versió) [programari].
 

• EXEMPLE


IBM. (2019). SPSS (v26) [programari].
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva (any de publicació inicial—any

de publicació final, si ja no s'edita). Lloc de publicació: Editorial. ISSN
 

• EXEMPLE


Annual Review of Psychology (1950— ). Califòrnia: Annual Reviews.

ISSN 1545-2085
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de lectura). Títol de

la tesi en cursiva. [Tesi doctoral, Departament, Institució (director/a de la tesi [opcional])]. Nom base de dades o arxiu. URL
 

• EXEMPLE


Serarols, J. [Jordi]. (2019). La implementació de les TIC en els centres

d'ensenyament secundari de Catalunya: propostes d'organització i gestió a partir d'estudis de cas. [Tesi doctoral, eLearn Center, Universitat Oberta de Catalunya (director: Albert Sangrà Morer)]. TDX. https://tdx.cat/handle/10803/667316#page=1
 

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. (Any de lectura). Títol de

la tesi en cursiva. [Treball final de grau o de màster]. Departament, Institució (director/a de la tesi [opcional]). URL
 

• EXEMPLE


Minguella, J. [Joana]. (2019). El mur europeu. Implicacions de l'Educació Social

amb persones refugiades: el cas de Síria. [Treball final de grau]. Universitat Oberta de Catalunya. http://hdl.handle.net/10609/93446
 

Piulada

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. [Àlies]. (Data de

publicació). Text del missatge fins a 40 paraules com a màxim en cursiva [piulada]. URL
 

• EXEMPLE


@UOCuniversitat. (2019, 22 d'agost). Un estudi de 2018 va revelar per primera

vegada l'impacte negatiu que té el consum de cigarretes electròniques en la #salut cardíaca. Ens ho explica l'#expertUOC Antoni Baena a @UOCNews http://ow.ly/pIuM50vpn9e cc @UOCesalut [piulada]. https://twitter.com/UOCuniversitat/status/1164500047616196608?s=20
 

Facebook

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. [Àlies]. (Data de

publicació). Text del missatge fins a 40 paraules com a màxim en cursiva [actualització de Facebook]. URL
 

• EXEMPLE


Universitat Oberta de Catalunya. (2019,19 de desembre). El Deep Learning es

uno de los motores de la revolución tecnológica en la inteligencia artificial. Investigadores de primer nivel mundial hablarán de ello en el Deep Learning Barcelona Symposium [actualització de Facebook]. https://www.facebook.com/UOC.universitat/posts/10156600051736646
 

Vídeo (YouTube o Vimeo)

• MODEL D'ESTRUCTURA


Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. [Nom de l'autor/a]. [Àlies]. (Data de

publicació). Títol del vídeo en cursiva [vídeo en línia]. Productora o Canal de publicació. URL
 

• EXEMPLE


UOC - Universitat Oberta de Catalunya. (2017, 7 de març). Benvinguts a la

Biblioteca de la UOC [vídeo en línia]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fL3EdXW-Hpg