Estil ISO 690

Aquests són els criteris generals per citar amb la norma UNE-ISO 690:2013.

Referència bibliogràfica

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol de l'article. A: Títol de la revista en cursiva. Any de publicació. Vol., núm., pàg. número de pàgina inicial─número de pàgina final. ISSN.

 • EXEMPLE PEREIRA UZAL, José-Manuel i ROBLEDANO ARILLO, Jesús. Uso de tecnologías 3D en la digitalización y difusión de documentos de alto valor patrimonial. A: El profesional de la Información. 2013. Vol. 22, núm. 3, pàg. 215─223. ISSN 1386-6710.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol de l'article electrònic. A: Títol de la revista en cursiva [en línia]. Any de publicació. Vol., núm., pàg. número de pàgina inicial─número de pàgina final. ISSN [consulta: ]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

  GÓMEZ I BLANCH, Guillem. Superfícies selectives per a la transformació tèrmica de l'energia solar. A: Revista de física [en línia]. 2010. Vol. 4, núm. 6, pàg. 10─24. ISSN 2013-9845 [consulta: 29 de novembre de 2019]. Disponible a: https://www.raco.cat/index.php/RevistaFisica/article/view/174205

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a o ENTITAT. Nom de la base de dades en cursiva [base de dades en línia]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

  PROQUEST. ProQuest Central [base de dades en línia]. Disponible a: https://biblioteca-uoc.idm.oclc.org/login?url=https://search.proquest.com/central/advanced

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol de l'apunt [en línia]. Títol del blog en cursiva, Data de publicació [consulta: ]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

  FORT, Cristina. La revolución de las series [en línia]. Blog de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación. 25 de juliol de 2020 [consulta: 26 de novembre de 2019]. Disponible a: http://comunicacio.blogs.uoc.edu/2019/07/25/la-revolucion-de-las-series/

 • MODELO DE ESTRUCTURA

COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol del capítol o part. A: COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol del llibre en cursiva. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació. Pàg. número de pàgina inicial─número de pàgina final. ISBN.

 • EJEMPLO

FERRER GUTIÉRREZ, Eduard. Empecemos a crear. A: MARTÍNEZ HARTMANN, Gustavo. Manual de supervivencia en creatividad publicitaria. Barcelona: Espurna Editorial, 2016. Pàg. 85─147. ISBN 9788441562105

 • MODEL D'ESTRUCTURA

COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol de la ponència. A: Títol de la conferència en cursiva [en línia]. Data, lloc de la conferència si disponible [consulta: ]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

PLANELL ESTANY, Josep A. Presentació a la conferència de la OECD sobre futurs de l'educació superior. A: OECD Conference on Higher Education Futures [en línia]. 15 de octubre de 2015, Singapur [consulta: 15 de maig de 2023]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10609/46741

 • MODEL D'ESTRUCTURA

COGNOM/S DE LA PERSONA ENTREVISTADA, Nom de la persona entrevistada. Títol de la entrevista en cursiva (si disponible) [Comunicació personal]. Entrevistat per Nom i Cognoms de l'entrevistador/a. Data de la entrevista.

 • EXEMPLE

ÀLVAREZ CASTRO, Montserrat. Entrevista 1 [Comunicació personal]. Entrevistat per Enric Puig Serra. 28 de maig de 2022.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a o ENTITAT. Títol de l'informe en cursiva [en línia]. Data [consulta: ]. Disponible a: URL 

 • EXEMPLES

  GENERALITAT DE CATALUNYA. Informe de política lingüística 2019 [en línia]. Gener de 2021 [consulta: 17 de febrer de 2023]. Disponible a: https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/informepl/arxius/IPL-2019.pdf

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  PAÍS O COMUNITAT AUTÒNOMA. Títol de la llei o el decret. Publicació, data de publicació, número, pàgines. 

 • EXEMPLES

  ESPANYA. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Butlletí Oficial de l'Estat, 6 de desembre de 2018, número 16673, 70 pàgines. 

  CATALUNYA. Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 27 de juny de 2002, número 3665, 43 pàgines.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol del llibre en cursiva. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació. ISBN.

 • EXEMPLE 

  BEARD, Mary. Mujeres y poder: un manifesto. Barcelona: Crítica, 2018. ISBN 9788417067656.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol del llibre electrònic en cursiva [en línia]. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació. ISBN [consulta: ]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

  HAHN, Brian H. VALENTINE, Daniel T. Essential Matlab for Engineers and Scientists [en línia]. Burlington, Mass.: Academic Press, 2010. ISBN 9780123748836 [consulta: 26 de novembre de 2019]. Disponible a: https://biblioteca-uoc.idm.oclc.org/login?url=http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123748836

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  NÚMERO DE LA NORMA. Títol de la norma en cursiva

 • EXEMPLE

  UNE 165010:2009. Ética. Sistema de gestión de la Responsabilidad Social de las Empresas.

 • MODELO DE ESTRUCTURA

APELLIDO/S DEL AUTOR/A, Nombre del autor/a. Título de la notícia. En: Título del periódico en cursiva [en línea]. Fecha de publicación [consulta: ]. Disponible en: URL

 • EJEMPLO

RUIZ MARULL, David. 'Columna de Piedra', la ciudad maya que se ha pasado 1.000 años oculta entre la vegetación. En: La Vanguardia [en línea]. 28 de junio de 2023 [consulta: 28 de junio de 2023]. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/cultura/20230627/9071503/columna-piedra-ciudad-maya-pasado-1-000-anos-oculta-vegetacion-mexico-ocomtun-arqueologia.html

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Títol de la pàgina web en cursiva [en línia] [consulta: ]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE 

  Biblioteca de la UOC [en línia] [consulta: 25 de novembre de 2019]. Disponible a: http://biblioteca.uoc.edu/ca

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Any de creació. Títol del document gràfic en cursiva [tipus de material]. Nom del museu o de la galeria, Lloc [consulta: ]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

  VAN GOGH, Vincent. 1889. Self-Portrait with Bandaged Ear [pintura]. The Courtauld Gallery, Londres [consulta: 29 de novembre de 2020]. Disponible a: https://library-artstor-org.biblioteca-uoc.idm.oclc.org/asset/ACOURTAULDIG_10313599362

 • MODEL D'ESTRUCTURA

COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a o EMPRESA. Títol de l'episodi [pòdcast]. A: Títol del pòdcast en cursiva. Emissora o canal. Data de publicació [consulta: ]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

SER PODCAST. Episodio 3 | La gestión [pòdcast]. A: Chapapote: la mancha del Prestige. Spotify. Novembre de 2022 [consulta: 27 de juny de 2023]. Disponible a: https://open.spotify.com/episode/0Tha2i2jjgP2iP6fieLD6x

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a o EMPRESA. Títol del programari en cursiva [programari]. Versió. Any.

 • EXEMPLE

  ADOBE INC. Photoshop CC 2020 [programari]. Versió 20. 2020.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol del recurs d'aprenentatge en cursiva [en línia]. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació [consulta: ]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

  LEIVA MADUEÑO, Isabel i VÁZQUEZ DE SEBASTIÁN, Julia. Patologia del llenguatge [en línia]. Barcelona: UOC, 2016 [consulta: 29 de novembre de 2020]. Disponible a:http://cvapp.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=231308

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Títol de la revista en cursiva. Lloc de publicació: Editorial. Any de publicació inicial─any de publicació final, si ja no s'edita. ISSN.

  o

  Títol de la revista en cursiva. Lloc de publicació: Editorial. Any de publicació inicial─ . ISSN.

 • EXEMPLE

  La Maleta de Portbou: revista d'humanitats i economia. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2013─ . ISSN 2462-4675. 

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol de la tesi en cursiva [en línia]. Tipus de publicació, any de publicació. [Consulta: ]. Disponible a: URL 

 • EXEMPLE

  TORRENT SELLENS, Joan. Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement: una aproximació empírica, agregada i internacional a la incorporació del coneixement a l'activitat productiva durant la dècada dels noranta [en línia]. Tesi doctoral presentada a la Universitat Oberta de Catalunya, 2002. [Consulta: 26 de novembre de 2019]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10609/1469

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a. Títol del TFG o TFM en cursiva [en línia]. Tipus de treball: Institució, any de publicació [consulta: ]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

  MARTÍ NIETO, Ivan. PaintXYZ: Pintant la realitat mitjançant mons virtuals [en línia]. Treball final de màster: UOC, 2016 [consulta: 29 de novembre de 2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10609/45181

 • MODEL D'ESTRUCTURA

COGNOM/S DE L'AUTOR/A, Nom de l'autor/a o EMPRESA. Títol del videojoc en cursiva [videojoc]. Any.

 • EXEMPLES

PÀJITNOV, Aleksei. Tetris [videojoc]. 1984.

TAITO. Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2 [videojoc]. 1987.

 • MODEL D'ESTRUCTURA 

  @nom d'usuari. (Data de publicació) [piulada]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

  @UOCuniversitat. (22 d'agost de 2019) [piulada]. Disponible a: https://twitter.com/UOCuniversitat/status/1164500047616196608?s=20​

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Nom d'usuari. (Data de publicació) [actualització de Facebook]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

  Universitat Oberta de Catalunya. (28 de juny de 2019) [actualització de Facebook]. Disponible a: https://www.facebook.com/UOC.universitat/posts/10156187696556646​

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  NOM D'USUARI. Títol del vídeo en cursiva [vídeo en línia]. Any de publicació [consulta: ]. Disponible a: URL

 • EXEMPLE

  UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA. Benvinguts a la Biblioteca de la UOC [vídeo en línia]. 2020 [consulta: 29 de novembre de 2020]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=fL3EdXW-Hpg