Estil Harvard 11th ed

Aquests són els criteris generals per citar amb l'estil Harvard 11th ed.

Referència bibliogràfica

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (any) 'Títol de l'article', Títol de la revista, vol.(núm.), p. número de pàgina inicial - número de pàgina final.

 • EXEMPLE

  Mora, A. (2017) 'Gamification: a systematic review of design frameworks', Journal of Computing in Higher Education, 29(3), p. 516-548.

  Oliva Navarro, D. A. et al. (2020) 'Fuzzy simheuristics: solving optimization problems under stochastic and uncertainty scenarios', Mathematics, 8(12), p. 2240.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (any) 'Títol de l'article', Títol de la revista, vol.(núm.), número de pàgina inicial - número de pàgina final. Disponible a: DOI o URL (Consultat: dia de mes de any).

 • EXEMPLE

  Moral-Moral, M. i Fernández-Alles, M. T. (2019) 'Percepciones del residente local sobre el turismo industrial como una modalidad de desarrollo sostenible', Revista de Estudios Regionales, 114, p. 45-69. Disponible a: http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf-articulo-2561.pdf (Consultat: 27 de gener de 2020).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S (any d'edició) Títol (versió) [base de dades]. Lloc: empresa comercialitzadora.

 • EXEMPLE

  MathWorks (2012) MATLAB (Version 7.4) [base de dades]. Natick: MathWorks.

  Anon (2003) ScienceDirect e-books [base de dades]. Amsterdam: Elsevier.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) 'Títol del capítol'. A: Títol del llibre: subtítol. Lloc: editorial, p. número de pàgina inicial - número de pàgina final.

 • EXEMPLE

  Myro, R. (2019) 'Crecimiento económico y cambio estructural'. A: Lecciones de economía española. Cizur Menor, Navarra: Civitas, p. 43-65.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) 'Títol de la ponència', cognoms, inicial del nom de l'editor o editora. Títol del congrés. Lloc i data de la conferència. p. XX-XX.

 • EXEMPLE

  Pastrana Santamarta, P. i Moreno Collado, A. M. (2003) 'Ubicación de plantas de biomasa para producir electricidad mediante sistemas de información geográfica (GIS)', a Agüera, J., Gil, J. i López, F. J. (ed.) 2.º Congreso Nacional de Agroingeniería. Còrdova, 24-27 de setembre de 2003. Sevilla: Direcció General de Producció Agrària, p. 25-26.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) 'Títol de la ponència', cognoms, inicial del nom de l'editor o editora. Títol del congrés. Lloc i data de la conferència. p. XX-XX. Disponible a: URL (Consultat: dia de mes de any).

 • EXEMPLE

  Espanya. Secretaria General de Pesca Marítima (2001) Actas de las 1 jornadas internacionales sobre reservas marinas: Murcia 24 al 26 de marzo de 1999. Madrid: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Disponible a: https://biblioteca.uoc.edu/es/actualidad/noticia/El-O2-Repositorio-UOC-un-escaparate-para-tu-trabajo-final (Consultat: 1 de gener de 2022).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom, Nom de l'entrevistat/ada (any) Títol de l'entrevista si en té [comunicació personal] data de l'entrevista en format dia, mes i any.

 • EXEMPLE

  Patel, S. (2006) Reactions to Political Moves [entrevista feta per A. Jameson]. A: Johns, D. R. (2006) Table Talk: Interviews with Local Individuals. Londres: Collins, 23-45.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) Títol del llibre: subtítol. Núm. d'edició. Lloc: editorial.

 • EXEMPLE

  Caballero Fernández, R. E., Sánchez Huete, M. A., Alonso J. A., Aguirre, P. i Santander, G. (2000) Matemáticas aplicadas a la economía y a la empresa: 434 ejercicios resueltos y comentados. Madrid: Pirámide.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

Nom del Departament de govern (Any). Títol. Lloc de publicació: Editor (Sèrie si aplica). Disponible a: URL (Consultat: dia de mes de any). Example: 

 • EXEMPLE

Department of Health & Children (2006). A vision for change report of the expert group on mental health policy. Dublin: Government of Ireland. Disponible a: https://www.gov.ie/en/publication/999b0e-a-vision-for-change/ (Consultat: 21 de febrer de 2006).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) Títol del llibre: subtítol. Núm. d'edició. Lloc: editorial. Disponible a: URL (Consultat: dia de mes de any).

 • EXEMPLE

  Fournier, C. (2019) 97 things every engineering manager should know. Beijing: O'Really. Disponible a: https://learning.oreilly.com/library/view/97-things-every/9781492050896/ (Consultat: 23 de gener de 2020).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) Títol del llibre: subtítol. Núm. d'edició. Lloc: editorial.

 • EXEMPLE

  Associació Americana de Psicologia. (2020) Publication manual of the American Psychological Association: the official guide to APA style. Setena edició. Washington D. C.: Associació Americana de Psicologia.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) 'Títol de l'article', Títol complet del diari, dia i mes de publicació. Disponible a: URL (Consultat: dia de mes de any).

 • EXEMPLE

  Sanchis, L. (2015). 'Cinco sorpresas en las listas de Rajoy para las generales'. El Diario, 11 de novembre. Disponible a: http://www.eldiario.es/politica/listas-Rajoygenerales_0_451105072.html (Consultat: 1 de gener de 2022).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Organització (any de creació o actualització) Títol de la pàgina web. Disponible a: URL (Consultat: dia de mes de any).

 • EXEMPLE

  Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (2022). Disponible a: https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html (Consultat: 24 de febrer 2022).

  Agència per a la Qualitat Universitària (2022) AQU site principal. Disponible a: https://www.aqu.cat/ca/ (Consultat: 24 de febrer de 2022).

  FECYT (2022) FECYT. Disponible a: https://www.fecyt.es/es/ (Consultat: 24 de febrer de 2022).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) Títol: subtítol. Lloc: editorial.

 • EXEMPLE

  Document gràfic

  Oostiner, M. (2011) Psychobiological effects of perinatal exposure to odorants in mice. Part II: Behavioural alteration. Vol. 36. Oxford University Press (OUP).

  Imatge

  Tàpies, A. (1986) Tàpies Barcelona, novembre 1986 - gener 1987. Barcelona: La Polígrafa.

  Gravat

  Capitani, R. (1994) Gravat-Mataró 94 VIII exposició del taller de gravat... : del 6 al 25 de setembre de 1994... Barcelona: Patronat Municipal de Cultura de Mataró.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S (any d'edició) Títol (versió) [programa informàtic]. Lloc: empresa comercialitzadora.

 • EXEMPLE

  MathWorks (2012) MATLAB (Version 7.4) [programa informàtic]. Natick: MathWorks.

  International GeoGebra Institute (2017) GeoGebra (Versión 5.0.280.0) [programa informàtic]. Disponible a: https://geogebra.softonic.com/descargar (Consultat: 2 de febrer de 2017).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) Títol del llibre: subtítol. [Recurs d'aprenentatge textual]. Núm. d'edició. Lloc: institució editora.

 • EXEMPLE

  Cassián Yde, N. (2015) Culturas de la innovación y el emprendizaje. [Recurs d'aprenentatge textual]. Primera edició. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) Títol del llibre: subtítol. [Recurs d'aprenentatge audiovisual]. Lloc: productora.

 • EXEMPLE

  Puigfel Dalmau, G. (2019) L'escolta activa: focalitzar-se en el tema i trobar els primers passos a seguir. [Recurs d'aprenentatge audiovisual]. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Nom de la institució (any) Títol. Lloc: editorial.

 • EXEMPLE

  Anon (1981) Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista. Madrid: AESPAT.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) Títol de la tesi: subtítol. Tesi doctoral. Nom de la universitat.

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) Títol de la tesi: subtítol [format]. Tesi doctoral. Nom de la universitat. Lloc: editorial.

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) Títol de la tesi: subtítol. Tesi doctoral. Nom de la universitat. Lloc: editorial. Disponible a: URL [Consultat: dia, mes i any].

 • EXEMPLE

  Tesi no publicada

  Benítez Ronchel, J. J. (1986) El funcionamiento del mercado de trabajo: la segmentación como base teórica para el diseño de una política laboral. Tesi doctoral inèdita. Universitat de Màlaga.

  Tesi publicada

  López García, J. (2001) Una aportación a la aritmética computacional mediante lógica umbral [CD-ROM]. Tesi doctoral. Universitat de Màlaga. Màlaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad.

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S. (Any) Títol del TFG o TFM: subtítol. Treball final de grau/màster. Nom de la universitat.

   

 • EXEMPLE

  Miranda González, A. (2022) Projecte de construcció d'un parc eòlic. Treball final de màster. Universitat Oberta de Catalunya. 

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S (any d'edició) Títol (versió) [videojoc]. Lloc: empresa comercialitzadora. Disponible a: URL (Consultat: dia, mes i any).

 • EXEMPLE

  Candy Crush Saga (2012) [videojoc]. St. Julian's, Malta: King Digital Entertainment. Disponible a: https://www.king.com/es/game/candycrush (Consultat: dia de mes de any).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S (en cas que sigui una persona) o nom de l'entitat (si l'autor és una entitat). [Nom de l'usuari]. (Any). Primera frase de la publicació. [Nom de la xarxa social]. Dia i mes de l'entrada. Disponible a: URL (Consultat: dia de mes de any).

 • EXEMPLE

  UOCuniversitat. [@UOCuniversitat]. (2021). L'@eHealthUOC organitza el #WhatIfForumUOC. [Twitter]. 10 de novembre. Disponible a: https://twitter.com/UOCuniversitat/status/1458463222898511881 (Consultat: 14 d'abril de 2019).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S (en cas que sigui una persona) o nom de l'entitat (si l'autor és una entitat). [Nom de l'usuari]. (Any). Primera frase de la publicació. [Nom de la xarxa social]. Dia i mes de l'entrada. Disponible a: URL (Consultat: dia de mes de any).

 • EXEMPLE

  Biblioteca de la Universitat de Saragossa. [Bibliotec.Universidad.de.Zaragoza]. (2019). Granada es Lorca, y Lorca es Granada. [Facebook]. 7 de maig. Disponible a: https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza (Consultat: 14 d'abril de 2019).

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S (en cas que sigui una persona) o nom de l'entitat (si l'autor és una entitat). [Nom de l'usuari]. (Any). Primera frase de la publicació. [Nom de la xarxa social]. Dia i mes de l'entrada. Disponible a: URL (Consultat: dia de mes de any).

 • EXEMPLE

  Biblioteca de la Universitat de Saragossa. (2018). VídeoBUZ 2: Cómo buscar en el catálogo Roble. [YouTube]. 15 d'octubre. Disponible a: https://youtu.be/V4Sm8VhT7dg (Consultat: 14 d'abril de 2019).