Biblioguies

Temàtica:  Multidisciplinar

Perspectiva de gènere en la recerca

Selecció de continguts per donar suport al personal investigador en l'aplicació i la incorporació de la dimensió de gènere en la recerca: des de com es dissenya un projecte sense biaix de gènere fins a com es poden escriure propostes més competitives i sensibilitzar envers la perspectiva de gènere en la recerca.

Un grup d'homes i dones treballant conjuntament

Conceptes bàsics, manuals i guies de referència

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip