Actualitat

La Biblioteca de la UOC, pionera en el mapa mundial de l'IFLA i l'Agenda 2030

Temàtica:  Multidisciplinar
Mapa del món amb xinxetes
Autor: Sandra Pérez (Foto: Aksonsat Uanthoeng / Unsplash)
28/02/22

L'organització mundial de biblioteques IFLA recull la contribució de la UOC als objectius de les Nacions Unides

La UOC comparteix al Library Map of the World la seva experiència en la promoció de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca i en l'educació de qualitat 

Com contribueixen les biblioteques als grans reptes globals de l'agenda política? Aquesta és la pregunta que es va plantejar fa anys la principal organització de professionals bibliotecaris del món, la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries (IFLA, per la sigla en anglès). Mitjançant el projecte Library Map of the World, l'organisme es va proposar reunir l'experiència de les biblioteques en la promoció dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), acordats per les Nacions Unides. El resultat és un mapa amb activitats i iniciatives variades en pro de l'alfabetització o l'accés lliure de la informació. La UOC és la primera institució espanyola a participar-hi, i hi comparteix l'aportació de la Biblioteca en l'impuls de l'equitat i l'empoderament de les dones.

La UOC comparteix al Library Map of the World

 

"Un dels principis rectors del Pla d'igualtat de gènere de la UOC és incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal en tots els àmbits de la Universitat i fer que sigui un compromís compartit amb tota la comunitat universitària", afirma Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació i presidenta de la Unitat d'Igualtat de la UOC.

Per tal de contribuir a aquest propòsit institucional, des del 2019, l'equip de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge té una persona referent en qüestions de gènere, Mireia Castillón, que vetlla per identificar àrees de millora i suggerir noves propostes: "hem volgut explicar les accions que fa el nostre equip a fi de fer palesa la contribució de les biblioteques, en concret de les universitàries, a l'Agenda 2030. Volem animar-les a totes a col·laborar-hi. Hi tenim molt a dir!", defensa.

"Volem animar a totes les biblioteques a col·laborar-hi. Hi tenim molt a dir!" 

"Les biblioteques ajuden les persones a desenvolupar la seva capacitat per utilitzar la informació de manera eficaç", sosté Ciro Llueca, director de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge de la UOC. "L'IFLA és el màxim referent mundial de les biblioteques, i aquest reconeixement ens anima a continuar apostant per oferir accés al coneixement per a tota la comunitat universitària", afegeix.

La Biblioteca de la UOC és una de les vuit institucions internacionals a exposar les seves accions al Library Map of the World per avançar més de pressa en l'assoliment de la igualtat de gènere, l'ODS 5. També apareix com una de les 37 biblioteques que contribueixen a l'educació de qualitat, l'ODS 4, un dels eixos vertebradors de l'estratègia de la Universitat amb l'Agenda 2030.

La Biblioteca de la UOC al Library Map of the World

Lectures per a una docència i una recerca amb perspectiva de gènere

La Unitat d'Igualtat, l'equip de la Biblioteca i el grup de recerca de la UOC Gènere i TIC (GenTIC) han elaborat una selecció de títols relacionats amb les unitats d'igualtat de les universitats, per afavorir la inclusió de la perspectiva de gènere en l'educació superior. "Cada vegada hi ha un consens i un marc normatiu més robustos sobre la importància de les unitats d'igualtat de les universitats i el seu mandat de transversalitzar la perspectiva de gènere. Així i tot, la manera de fer-ho és una qüestió que encara està en construcció. Per això, cal trobar recursos i referents per dissenyar i implementar un pla d'igualtat", assenyala Maria Olivella, coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la UOC.

Entre les més de cent lectures recomanades, hi ha els plans d'igualtat de diferents universitats i entitats espanyoles i internacionals, i també bibliografia acadèmica com ara llibres, memòries de projectes, articles, webs o informes. A més, s'hi recullen les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, elaborades per les 22 universitats de la Xarxa Vives. Les publicacions volen donar eines al professorat per impartir docència que eviti transmetre coneixement des d'un punt de vista androcèntric.

Treballant per elaborar recursos d'aprenentatge sense biaix de gènere

La UOC facilita a l'estudiantat els recursos d'aprenentatge que necessita durant el curs acadèmic per a cadascuna de les assignatures, i l'equip de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge assessora i acompanya el professorat en la selecció i producció d'aquests materials educatius. Alguns s'elaboren directament des de la Universitat, com si fos una editorial o una productora audiovisual, i s'encarreguen a persones expertes en cada disciplina.

L'equip de la Biblioteca comparteix amb els autors i autores una sèrie d'indicacions i eines en forma de guia perquè els continguts que elaborin siguin inclusius, respectuosos i tothom s'hi senti representat. Per exemple, s'hi inclou una infografia interactiva amb solucions per evitar l'ús sexista de la llengua o un banc d'imatges amb models transgèneres i no binaris.

Continguts per visibilitzar el talent femení

La UOC ha actualitzat les indicacions de citació que es comparteixen amb la comunitat universitària. A l'espai Com citar de la Biblioteca, es recomana incloure el nom complet dels autors i autores a les referències bibliogràfiques, en especial en els estils de citació internacionals, en què s'acostumen a utilitzar només les inicials, com en els sistemes APA i Vancouver. Integrar aquesta pauta en el flux de treball acadèmic pot ajudar a identificar les aportacions de les dones i facilitar l'anàlisi de la paritat en les bibliografies.

L'equip de bibliotecaris també publica guies amb una selecció de continguts per convidar els usuaris a repensar diferents disciplines aplicant la mirada de gènere, com la logopèdia o el disseny urbanístic; promocionar l'Agenda 2030, o donar a conèixer dones referents en àmbits tradicionalment masculinitzats.

Així mateix, una altra de les accions que s'han impulsat és la creació d'una col·lecció en el repositori institucional de la UOC per donar a conèixer els treballs finals de grau i màster que aborden qüestions vinculades amb els estudis de dones, homes, feminismes i LGTBIQ.

L'IFLA i el seu mapa mundial de biblioteques

L'IFLA és l'organisme internacional líder que representa els interessos dels serveis bibliotecaris i d'informació i els seus usuaris. Va ser un dels actors consultats durant el procés d'elaboració de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Amb el seu projecte Library Map of the World, vol recollir estadístiques fiables de les biblioteques d'arreu del món i informació qualitativa, com els projectes relacionats amb l'assoliment dels ODS.

El propòsit de l'IFLA és demostrar que les biblioteques i l'accés a la informació contribueixen a millorar els resultats de l'Agenda 2030.

Referents