Actualitat

LGTBI-fòbia: recursos per identificar-la i prevenir-la

Temàtica:  Multidisciplinar
Participants en una manifestació amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI
Autor: Sandra Pérez (foto: Mercedes Mehling -unsplash.com)
27/06/22

Una guia amb protocols i bones pràctiques per evitar l’LGTBI-fòbia

Inclou continguts formatius per sensibilitzar sobre diversitat sexual i de gènere a les aules, a la feina i als mitjans de comunicació.

En l'última enquesta de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea sobre igualtat LGTBI, 2 de cada 5 participants —d'un total de 140.000— van afirmar haver rebut insults, amenaces o assetjament el darrer any. La xifra és encara més alta en les persones entrevistades de 15 a 17 anys, el 47 %. Així, l'LGTBI-fòbia és encara una realitat per a moltes persones que han d'afrontar situacions discriminatòries només per la seva identitat de gènere o orientació sexual.

Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI et convidem a visitar la biblioguia Combatre l'LGTBI-fòbia, amb continguts per reconèixer aquest tipus de discriminació i enfrontar-s'hi.

També s'hi inclouen protocols, guies, bones pràctiques i materials educatius per sensibilitzar sobre aquest tema a professorat i estudiantat, treballadors i treballadores i professionals de la comunicació.

Posar fre a l'LGTBI-fòbia

La biblioguia et proporciona recursos per reconèixer la discriminació LGTBI i les formes en què es manifesta com les agressions, les amenaces, les intimidacions, els insults o les mostres de menyspreu i rebuig. Hi ha enllaços d'interès amb orientacions per a persones que hagin patit aquest tipus de situacions, i també informació per a professionals dels serveis d'atenció a les víctimes.

Així mateix, hem seleccionat organitzacions que treballen fent seguiment per conèixer l'estat actual de la discriminació i l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Abordar la diversitat a les aules

La biblioguia inclou guies i materials formatius de diverses etapes educatives perquè el professorat pugui incloure la diversitat sexual i de gènere en el pla d'estudis i promoure així el respecte envers l'orientació sexual, la diversitat corporal, afectiva, la identitat de gènere i l'expressió de gènere. Volen contribuir també a crear un entorn segur i de suport per als joves LGTBI.

Repensar com comuniquem

Les informacions dels mitjans poden reproduir estereotips o creences esteses que contribueixen a fomentar l'LGTBI-fòbia. Compartim una sèrie de manuals perquè els comunicadors puguin detectar i superar prejudicis en les seves informacions i mostrin diferents realitats socials.  

Garantir els drets a la feina

Segons dades de l'enquesta europea sobre la igualtat LGTBI, un 21 % dels participants s'ha sentit discriminat en el context laboral, i en el cas de persones trans la xifra s'eleva fins al 36 %. En aquesta biblioguia hi ha un apartat dedicat a protocols i accions que les empreses poden adoptar per superar els obstacles per arribar a la igualtat.  

Les accions de la UOC en l'àmbit LGTBI

L'últim apartat de la biblioguia inclou els protocols de diverses institucions en aquesta matèria, des d'universitats fins als ajuntaments. Entre aquests textos hi trobaràs el protocol de la UOC per erradicar les violències derivades de la discriminació per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual

Fa poc, la UOC s'ha adherit a la Xarxa d'Universitats per la Diversitat (RUD), la primera xarxa interuniversitària que atén les discriminacions LGTBI en l'ensenyament superior i de la qual formen part 25 universitats de l'Estat espanyol. Des de la Universitat també s'ha organitzat la formació Diversitat LGTBI: una oportunitat per millorar l'entorn laboral per ajudar a detectar les possibles situacions que, de manera activa o passiva, poden produir discriminacions tant en l'àmbit intern entre els treballadors i treballadores com en l'àmbit extern, siguin estudiants o proveïdors.

Consulta més informació sobre el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.

Referents