Actualitat

Una guia pràctica per integrar la perspectiva de gènere a la recerca

Temàtica:  Multidisciplinar
Perspectiva de gènere a la recerca
Autor: Sandra Pérez
08/02/23

La nova biblioguia et presenta estudis de cas, manuals i llistes de verificació per incloure la dimensió de gènere a la recerca.

En la selecció de continguts hi han participat les investigadores de la UOC Aurea Mota i Rachel Louise Palmén.

Hi ha paritat de gènere a l'equip de la recerca? En el moment de formular el tema, has tingut en compte la dimensió de gènere? Les dades es presenten desagregades per sexe o gènere per poder-les analitzar? Has fet servir llenguatge inclusiu per redactar l'article i per difondre'l? La nova biblioguia Perspectiva de gènere en la recerca et presenta una selecció de guies, estudis de cas i llistes de verificació que conviden a la reflexió per aplicar la mirada de gènere a la recerca.

Aquest enfocament sensible al gènere cada vegada es valora més a les convocatòries i els projectes de recerca, com els programes Horizon 2020 i Horizon Europe de la Comissió Europea. "Cal qüestionar la manera com ens han ensenyat a fer ciència", defensa Aurea Mota, investigadora del grup de recerca Global Literary Studies Research Lab (GlobaLS), que ha participat en l'elaboració de la biblioguia. Aplicar la perspectiva de gènere "és fonamental per obtenir un coneixement més complet i just, i impulsar un canvi real en matèria d'equitat de gènere en la societat", afegeix Mota.

El primer apartat de la biblioguia et presenta recursos generals per aclarir conceptes bàsics i entendre les implicacions d'adoptar un enfocament sensible al gènere en la recerca. Entre aquests recursos hi ha GenPORT, un portal obert i col·laboratiu amb publicacions i materials didàctics i divulgatius que va néixer d'un projecte coordinat pel grup GenTIC de la UOC.

Rachel Louise Palmén, investigadora del grup de recerca Gènere i TIC: Investigant el Gènere a la Societat Xarxa (GenTIC), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, que també ha participat en la biblioguia, aclareix que l'aplicació de la perspectiva de gènere inclou tant la formulació de preguntes de recerca específiques que la incorporin com el fet d'assegurar-se que estigui integrada en cadascuna de les fases de la recerca i en la difusió que se'n fa.

De fet, segons el Toolkit gender in EU-funded research de la Comissió Europea —en trobaràs la traducció a l'espanyol a la biblioguia—, "el gènere s'ha de tenir en compte en totes les etapes del cicle de la recerca". Això inclou tant la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en la carrera investigadora i la presa de decisions com la integració de la mirada de gènere en els mateixos continguts científics:

Fase de difusió
 • Informar de les dades d'una manera sensible al gènere.
 • Utilitzar un llenguatge imparcial pel que fa al gènere.
 • Fer difusió dels resultats d'una manera sensible al gènere.
Fase de recerca
 • Valorar de la mateixa manera la feina de les dones i els homes.
 • Gestionar i supervisar la igualtat de gènere.
 • Analitzar les dades d'una manera sensible al gènere.
Fase de propostes
 • Formular preguntes sensibles al gènere.
 • Seleccionar un equip mixt d'homes i dones.
 • Crear condicions de treball igualitàries entre gèneres.
 • Triar una metodologia sensible al gènere.
Fase de les idees 
 • Generar idees sensibles al gènere per a les propostes de recerca.
 • Construir hipòtesis sensibles al gènere.
Fases per aplicar la perspectiva de gènere a la recerca

Com es pot incloure la perspectiva de gènere en el projecte de recerca?

"El fet d'integrar la perspectiva de gènere en els continguts de la recerca engloba moltes qüestions diferents, que sovint estan relacionades amb la disciplina de l'estudi", explica Palmén. La investigadora ho il·lustra amb una sèrie d'exemples. En el cas d'una recerca sobre fàrmacs, el fet d'aplicar la perspectiva de gènere significaria incloure dones com a participants en els assaigs clínics per obtenir resultats complets. En canvi, en una recerca sobre tecnologies de reconeixement de veu, podria significar incorporar veus femenines a la base de dades de l'aplicació. 

Per a Mota, "una bona recerca sempre hauria d'incloure les contribucions de tothom que hagi estat rellevant en la producció del coneixement. En el cas d'una recerca sobre història de la computació, cal fer referència al nom d'Ada Lovelace, per exemple", defensa. A més, Mota considera que cal incorporar a la recerca aspectes que fins ara pertanyien a l'àmbit "privat", com ara les tasques de cura i l'organització de la vida familiar: "tenen una relació directa amb la producció de coneixement científic", afegeix.

El segon apartat de la biblioguia se centra en l'aplicació de la perspectiva de gènere als continguts. Inclou recursos de caràcter més pràctic, amb guies per aplicar-la a diferents àrees temàtiques, com ara les ciències de la salut.

A What is the gender dimension in research? Cases studies in interdisciplinary research i Gender Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering, and Environment —dos dels recursos de la biblioguia—, s'hi inclouen nombrosos exemples. S'hi mencionen casos en què el personal investigador ha obert nous enfocaments en un camp d'estudi o ha diferenciat les dades per gènere o sexe per evitar obtenir resultats parcials. Aquests recursos també ajuden a formular noves preguntes en un camp d'estudi que siguin sensibles al gènere. Alguns casos:

Un estudi conclou que les dones solteres amb baixos ingressos i les dones grans jubilades són especialment vulnerables a la pobresa energètica. En el camp de l'alimentació, hi ha estudis que demostren que hi ha diferències de gènere o sexe pel que fa al consum i la producció d'aliments, a més del control i la gestió dels recursos. Un estudi posa en relació la distància per anar i tornar de la feina amb la jornada a temps complet. Conclou que les dones tendeixen a ajustar la jornada laboral amb més freqüència a causa de les responsabilitats domèstiques i la cura dels fills.  Un cas pràctic ha analitzat si la tecnologia de reconeixement facial és capaç de detectar atributs per sexe. 

Un full de ruta per incloure la perspectiva de gènere a la recerca

El Pla d'igualtat de gènere de la UOC 2020-2024 vol reduir les desigualtats en tots els àmbits de la Universitat per evitar transmetre un coneixement esbiaixat i visibilitzar les investigadores. Entre les accions previstes, hi ha la sensibilització del personal investigador perquè inclogui la perspectiva de gènere a la tasca que duu a terme.

L'últim apartat de la biblioguia et proposa recursos per aprofundir encara més en el tema, com ara la col·lecció de la Unitat d'Igualtat de la UOC, que ofereix una selecció bibliogràfica de documents sobre plans d'igualtat i perspectiva de gènere. També s'hi comparteix la pàgina del Servei Lingüístic de la UOC per ajudar a redactar textos igualitaris.

La biblioguia està disponible a l'apartat Biblioguies de la Biblioteca i des del portal de la UOC, a l'apartat Impacte global #Agenda2030 / Equitat / Igualtat de gènere.

Referents