Biblioguies

Temàtica:  Economia i Empresa

Perspectiva de gènere per a la docència

Una selecció de continguts per donar suport al professorat en l’aplicació de la perspectiva de gènere a les aules, amb un focus especial en els Estudis d’Economia i Empresa. S’hi presenten exemples de bones pràctiques, activitats i materials per a la reflexió dels estudiants.

Dona treballant amb l'ordinador i el mòbil

Documents i guies de referència

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip