Sobre la Biblioteca

Convocatòria de pràctiques 21-22

La Biblioteca ofereix places de pràctiques no curriculars, adreçades a estudiants de la UOC o d'altres universitats.

T'estem buscant! Apunta't a la convocatòria

Aprèn al costat del nostre equip de professionals amb la màxima flexibilitat per compaginar pràctiques i estudis.

Estudiant fent una videoconferència  

 • Tindràs flexibilitat horària per a compaginar els estudis amb les pràctiques. 
 • Són remunerades. En el cas d’estudiants de la UOC la remuneració serà de 5€ bruts per hora efectiva de conveni. Per a la resta el que ens indiquin a la seva universitat d’origen. 
 • Et formaràs braç a braç amb un equip de professionals amb llarga experiència. Coneix-nos! 
 • Ni cafès ni fotocòpies! En aquestes pràctiques volem que hi diguis la teva, amb una participació activa.

Les pràctiques es faran virtualment, tot i que es demana disponibilitat a l'estudiant per assistir puntualment a trobades presencials amb l'equip al centre de pràctiques, situat a la seu de la UOC de Barcelona (rambla del Poblenou, 156). 

Si es vol prendre decisions, cal tenir evidències! Amb aquestes pràctiques podràs adquirir experiència en una de les àrees més innovadora i amb més demanda de professionals qualificats en el mercat laboral.

Funcions:

 • Anàlisi i mineria de dades. Coneixeràs i treballaràs sobre el mapa d’indicadors de la Biblioteca i familiaritzant-te amb les diferents fonts de dades i els sistemes d'explotació.  
 • Visualització de dades. Participaràs en l’elaboració d’informes amb Data Studio, Power BI i altres eines.

Apunta't i coneixeràs des de dins el rol dels bibliotecaris en el model educatiu de la UOC, acompanyant el professorat amb tasques de cerca, selecció, adquisició, producció i avaluació dels recursos d'aprenentatge
 

Funcions:

 • Suport a la docència. Ajudaràs els nostres bibliotecaris a donar suport al professorat en la tria dels millors recursos d’aprenentatge per a les aules. 
 • Elaboració de guies temàtiques. Col·laboraràs en la selecció de fonts d'informació per a la publicació de guies d'aprofundiment sobre diferents temes que es tracten a les aules de la UOC per exemple, logopèdia o fake news.

Un lloc de pràctiques creatiu on podràs posar en joc els coneixements que hagis adquirit durant els teus estudis. Observa i proposa, volem escoltar-te, que hi diguis la teva.
 

Funcions:

 • Redacció de notícies i continguts per al web. Elaboraràs textos per a fer difusió de la col·lecció de bases de dades, revistes i llibres digitals de la Biblioteca i els serveis adreçats a la comunitat de la UOC (estudiants, investigadors i equip docent).
 • Gestió de les xarxes socials de la Biblioteca. Col·laboraràs en la posada en pràctica del pla de mitjans socials i la publicació de continguts multiformat al compte Twitter @UOCBiblioteca
 • Creació d'audiovisuals i infografies. Elaboraràs continguts per fer difusió dels serveis, recursos de la Biblioteca i els llibres de l'Editorial UOC amb programari com Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Photoshop i Adobe Illustrator.

Coneix des de dins el funcionament de les revistes científiques de la UOC. 

Funcions:

 • Difusió dels continguts. Participaràs en tasques de comunicació per a compartir els continguts publicats en les revistes de la UOC Artnodes i ETHE. La primera se centra en les interseccions entre l’art, la ciència i la tecnologia i la segona, en la recerca sobre l’ensenyament superior en línia. 
 • Gestió de xarxes socials. Col·laboraràs en la difusió dels continguts a les xarxes socials acadèmiques i generalistes d’aquestes dues revistes per consolidar-ne el posicionament. També participaràs en l’elaboració d’informes de seguiment per a analitzar-ne els resultats.  
 • Suport en tasques editorials. Mantindràs el contacte amb la comunitat de col·laboradors i usuaris de la revista (comitè editorial, autors, lectors, etc.).

Contribuiràs a impulsar la recerca de la UOC, especialitzada en aprenentatge en línia, societat de la informació i el coneixement, i també en salut digital.

Funcions:

 • Suport en la recopilació d’indicadors d'avaluació. Coneixeràs els principals índexs bibliomètrics nacionals i internacionals que s’utilitzen per a avaluar la producció científica que l’investigador necessita per a les convocatòries de recerca i els projectes. 
 • Seguiment de la recerca a les xarxes socials. Aprendràs les darreres tendències pel que fa a les altmètriques, o mètriques alternatives. Són indicadors que ajuden a analitzar l’impacte dels articles científics o l’atenció rebuda en el web social; per exemple, una piulada, una publicació de Facebook o una entrada en un blog. 

Podràs aprendre en un entorn diferent del d'una biblioteca universitària tradicional, braç a braç amb un equip amb anys d'experiència en la gestió de recursos en format digital.

Funcions:

 • Analitzaràs l'ús que fan els nostres usuaris dels continguts de la Biblioteca, des dels llibres i revistes electròniques, fins a les bases de dades. També aprendràs a utilitzar programari de visualització de dades per elaborar els informes.    
 • Donaràs suport en tasques de gestió de la col·lecció: cerca de continguts, anàlisi de plataformes o contacte amb grups editorials. També participaràs en la implementació d'un nou gestor de recursos.

Et familiaritzaràs amb els mètodes i les estratègies d'anàlisi de la qualitat lingüística, que és un aspecte essencial per exercir com a professional de l'assessorament lingüístic. 

Funcions:

 • Donaràs suport al control de qualitat dels recursos d'aprenentatge que es fan des de la UOC amb la revisió lingüística dels textos. 
 • Vetllaràs per la correcció lingüística dels continguts escrits en català i castellà (ortografia, gramàtica, lèxic i convencions gràfiques i tipogràfiques) i participaràs en la detecció i resolució de problemes de traducció.  

Aprendràs com es contribueix des de la Biblioteca de la UOC a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca que es fan a la nostra universitat.

Funcions:

 • Identificar recursos d'aprenentatge que aborden la temàtica d'estudis de dones, gènere, feminismes i sexualitats. 
 • Participar en la creació d'eines i recursos per contribuir a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca. 
 • Participar en l'elaboració d'informes sobre les accions que duem a terme a l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge en relació amb la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca.

Les pràctiques s'adrecen a estudiants de la UOC o d'altres universitats.

 • Hauràs d'estar matriculat o matriculada mentre dura la pràctica en algun dels estudis següents: grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria, màster, postgrau o un curs d’especialització. 
 • Si fas estudis de primer cicle o de grau, has d’haver superat el 50% dels crèdits de la titulació (sumant els crèdits superats, els crèdits reconeguts i els crèdits dels què us heu matriculat). 
 • Les pràctiques han d’estar vinculades als estudis que estiguis cursant.

 • Si ets estudiant de la UOC, accedeix a l’eina de pràctiques (dins del Campus Virtual>Tràmits>Pràctiques a empreses>Pràctiques no curriculars>Entra a l'eina de pràctiques) i selecciona l’opció Pràctiques no curriculars a la UOC. Inscriu-t’hi i ja podràs accedir a la llista d’ofertes.
 • ​Si estudies en un altre centre, ens pots enviar un missatge electrònic amb el currículum a l’adreça coopedu@uoc.edu, indicant el títol de les pràctiques.