Sobre la Biblioteca

Convenis i Acords

La Biblioteca de la UOC disposa d'acords de col·laboració amb diferents universitats i institucions, la majoria dels quals permet accedir a les biblioteques i fer ús del servei de préstec.

A continuació, trobareu la relació de biblioteques universitàries i institucions amb les quals tenim algun tipus de conveni o acord. És molt important que feu atenció a les condicions que s’estableixen per a cada universitat o institució.

En cas que tingueu dubtes de com fer servir aquests convenis o acords o bé patiu alguna incidència en el moment de fer-ne ús, poseu-vos en contacte amb la Biblioteca.

Atenció: pel que fa a la possibilitat d’accedir a les instal·lacions d’algunes biblioteques universitàries, cal tenir present que les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya i Pompeu Fabra van acordar establir restriccions d’accés a les persones que no siguin membres de la seva comunitat universitària en moments d’excés de demanda, com, per exemple, en època d’exàmens i caps de setmana o festius.

Accés a les instal·lacions: permet l’ús dels seus serveis (consulta a la sala, préstec i préstec interbibliotecari).

Préstec:

  • Com a màxim, es poden demanar 4 llibres durant 15 dies.
  • En cas que el material sigui multimèdia (CD i DVD), el temps de préstec és de 7 dies.

Identificació necessària: cal que us identifiqueu amb el DNI.

Web

El conveni amb aquesta institució és per a la difusió de les publicacions del CETIB i de l’aprofitament d’aquests recursos per a la docència, la recerca i els serveis.

Amb aquest conveni els membres de la comunitat UOC gaudeixen dels llibres de la «Col·lecció Theknos» que el Col·legi publica i dels números de la revista Debats Tecnològics (DT) que edita periòdicament. El Col·legi es beneficia de la difusió de les seves publicacions en la comunitat de la UOC.

Web

Accés a les instal·lacions: permet l’ús dels serveis de consulta a la sala i del servei de préstec.

Préstec: 1 llibre i/o 1 DVD o CD durant 7 dies. Amb una valoració prèvia del personal tècnic, es pot ampliar el nombre de préstecs fins a un màxim de dues setmanes.

Identificació necessària: carnet d’estudiant de la UOC i DNI.

Web

Accés a les instal·lacions: és permès. Hi ha un acord de col·laboració que us permet l’accés a les seves biblioteques, excepte a les Sales d'Estudi. Es dóna prioritat d’accés als membres de la comunitat universitària pròpia en moments d’excés de demanda, com, per exemple, en època d’exàmens.

Préstec: consulta l'apartat Préstec entre biblioteques del CSUC (PUC).

Identificació necessària sempre que el personal ho sol·liciti: el carnet de la UOC.

Web

Accés a les instal·lacions: és permès. Hi ha un conveni de col·laboració que us permet l’accés a les seves biblioteques, excepte a les Sales d'Estudi.Es dóna prioritat d’accés als membres de la comunitat universitària pròpia en moments d’excés de demanda, com, per exemple, en època d’exàmens.

Préstec: el que estableixi el reglament de préstec de la biblioteca de la UA.

Identificació necessària: heu de passar per qualsevol dels taulells de préstec amb el carnet de la UOC o, si no en teniu, amb una fotocòpia de la matrícula i el DNI. Al taulell us donaran d’alta com a usuaris i us diran com cal utilitzar el servei.

Web

Accés a les instal·lacions: és permès. Hi ha un acord de col·laboració que us permet l’accés a les seves biblioteques, excepte a les Sales d'Estudi. Es dóna prioritat d’accés als membres de la comunitat universitària pròpia en moments d’excés de demanda, com, per exemple, en època d’exàmens.

Préstec: consulta l'apartat Préstec entre biblioteques del CSUC (PUC).

Identificació necessària sempre que el personal ho sol·liciti: el carnet de la UOC.

Web

Accés a les instal·lacions: és permès. Hi ha un acord de col·laboració que et permet accedir a les seves biblioteques. Es dona prioritat d’accés als membres de la comunitat universitària pròpia en moments d’excés de demanda, com, per exemple, en època d’exàmens.

Préstec: consulta l'apartat Préstec entre biblioteques del CSUC (PUC). Identificació necessària: el carnet de la UOC.

Web

Accés a les instal·lacions: la Universitat de la Corunya permet l’accés als diferents serveis de les seves biblioteques i l’ús d’aquests serveis a professors, becaris i alumnes d’altres universitats amb els requisits que estableixen les biblioteques de cada facultat, excepte a les Sales d'Estudi.

Web

Accés a les instal·lacions: és permès. Hi ha un conveni de col·laboració que us permet l’accés a les seves biblioteques, excepte a les Sales d'Estudi.

Préstec: com a màxim 2 obres durant 7 dies.

Identificació necessària: heu de passar per qualsevol dels taulells de préstec amb el carnet de la UOC o, si no en teniu, amb una fotocòpia de la matrícula. Al taulell us faran un carnet i us diran com cal utilitzar el servei.

Web

Accés a les instal·lacions: és permès. Hi ha un conveni de col·laboració que us permet l’accés a les seves biblioteques, excepte a les Sales d'Estudi.

Préstec: com a màxim 3 obres durant 7 dies.

Identificació necessària: heu de passar per qualsevol dels taulells de préstec amb el carnet de la UOC o, si no en teniu, amb una fotocòpia de la matrícula. Al taulell us faran un carnet i us diran com cal utilitzar el servei.

Web

Accés a les instal·lacions: és permès. Hi ha un acord de col·laboració que us permet l’accés a les seves biblioteques, excepte a les Sales d'Estudi.

Préstec: consulta l'apartat Préstec entre biblioteques del CSUC (PUC).

Identificació necessària sempre que el personal ho sol·liciti: el carnet de la UOC.

Web

Accés a les instal·lacions: és permès. Hi ha un conveni de col·laboració que us permet l’accés a les seves biblioteques, excepte a les Sales d'Estudi.

Préstec: com a màxim 5 obres durant 7 o 10 dies, depenent de la biblioteca.

Identificació necessària: heu de passar per qualsevol dels taulells de préstec amb el carnet de la UOC o, si no en teniu, amb una fotocòpia de la matrícula i el DNI. Al taulell us faran un carnet i us diran com cal utilitzar el servei.

Web

Préstec: consulta l'apartat Préstec entre biblioteques del CSUC (PUC).

Identificació necessària: el carnet de la UOC.

Web

Accés a les instal·lacions: és permès. Hi ha un acord de col·laboració que us permet l’accés a les seves biblioteques, excepte a les Sales d'Estudi.

Préstec: com a màxim 3 obres durant 7 dies.

Identificació necessària: heu de passar per qualsevol dels taulells de préstec amb el carnet de la UOC o, si no en teniu, amb una fotocòpia de la matrícula. Al taulell us faran un carnet i us diran com cal utilitzar el servei.

Web

Accés a les instal·lacions: és permès. Hi ha un acord de col·laboració que us permet l’accés a les seves biblioteques, excepte a les Sales d'Estudi. Es dóna prioritat d’accés als membres de la comunitat universitària pròpia en moments d’excés de demanda, com, per exemple, en època d’exàmens.

Préstec: consulta l'apartat Préstec entre biblioteques del CSUC (PUC).

Identificació necessària: el carnet de la UOC.

Web

Accés a les instal·lacions: gràcies a un acord entre les universitats membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CSUC), es garanteix l’entrada a les biblioteques de la UPF a professors, investigadors, estudiants de doctorat, estudiants de programes de postgrau i de màsters, i personal de gestió. Aquest acord no beneficia estudiants de 1r. i 2n. cicle de qualsevol de les altres universitats catalanes.

Es dóna prioritat d’accés als membres de la comunitat universitària pròpia en moments d’excés de demanda, com, per exemple, en època d’exàmens.

Préstec: consulta l'apartat Préstec entre biblioteques del CSUC (PUC).

Web

Préstec: consulta l'apartat Préstec entre biblioteques del CSUC (PUC).

Identificació necessària: el carnet de la UOC.

Web

Accés a les instal·lacions: és permès. Hi ha un acord de col·laboració que us permet l’accés a les seves biblioteques, excepte a les Sales d'Estudi.

Préstec: consulta l'apartat Préstec entre biblioteques del CSUC (PUC).

Identificació necessària: el carnet de la UOC.

Web