Coneixement obert a la UOC

Què és l’accés obert? Quins són els seus beneficis? Les estratègies de publicació en accés obert, el seu marc legal, i molt més.

una noia fent bombolles de sabó

Què entenem per coneixement obert?

Per tal de contribuir a l’assoliment de l'Agenda 2030, el coneixement és un dels elements clau. Les universitats han de ser espais que facilitin tant el diàleg com la creació i l’intercanvi de coneixement col·laboratiu i transparent capaç d’integrar aproximacions i idees, sigui quina en sigui la procedència. També han de contribuir que el coneixement generat estigui obert, és a dir, que estigui disponible i sigui accessible, sota termes que en permetin la reutilització, la redistribució i la reproducció. 

A la UOC apostem perquè aquesta transformació impliqui esdevenir nodes de coneixement. Això requereix obrir la universitat en tots els seus sentits i convertir-la en una institució més porosa i connectada de manera bidireccional amb diversos actors i col·lectius de la societat. 

El moviment de l’accés obert (open access, OA) sorgeix a partir de les facilitats de l’edició electrònica i d’internet. Aquest moviment defensa un accés permanent, gratuït i sense restriccions d’alguns drets d’explotació als continguts científics, acadèmics i docents, per tal d’afavorir-ne l’accessibilitat i l’impacte en benefici de la ciència i la societat.

Declaracions internacionals d’accés obert:

 • Augment de la visibilitat de la literatura científica.
 • Més impacte de les publicacions: augment de les citacions dels autors i les publicacions.
 • Accés perpetu als documents.
 • Recuperació fàcil dels continguts publicats en accés obert.
 • Garantia de preservació dels resultats de la recerca.
 • Augment de la visibilitat de les institucions.

(Font: REBIUN)

Autoarxiu: via verda

L’autoarxiu en repositoris institucionals, com l’O2, o en repositoris temàtics permet el següent:

 • La publicació d’una còpia dels articles (publicats i revisats).
 • La publicació de la versió enviada (preprint), acceptada (postprint) o publicada (PDF de l’editorial).
 • L’accés a les publicacions amb possibilitat d’accés gratuït, accés embargat o accés restringits.

Pel que fa a les publicacions científiques, cal que consulteu les polítiques d’autoarxiu de les editorials on heu publicat les vostres obres:

 

Revistes en accés obert: via daurada

La via daurada consisteix a publicar en revistes que no cobren cap subscripció per l’accés als articles, però que tenen altres models de negoci que els permeten cobrir les despeses de publicació (com ara: un autor paga per publicar en accés obert).

 
Model híbrid

Amb el model híbrid, les revistes publiquen els articles en accés obert immediat, a partir que l’autor o la institució titular de l’article paga una quota per finançar-ne l’accés.

El 12 d'abril de 2021 va ser aprovada, per Consell de Direcció, la Política institucional de coneixement obert de la UOC. La finalitat d'aquesta política és establir el marc institucional que permeti a la UOC compartir i transferir obertament el coneixement que genera com a resultat de la seva recerca, docència, innovació o gestió institucional en els diferents àmbits temàtics de la Universitat.

Recomanacions i bones pràctiques

Continguts sobre coneixement obert al microMOOC de la UOC

Un curs sobre coneixement obert en línia i gratuït impartit mitjançant el compte Twitter @moocmicro.

Què és un repositori institucional?

Segons la definició de Crown (2002) per a The Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition (SPARC) a The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper, un repositori institucional és «un arxiu digital de la producció intel·lectual produïda pel professorat, el personal de recerca i els estudiants d’una institució, accessible per a usuaris finals tant de la mateixa institució com de fora, sense que hi hagi pràcticament cap barrera d’accés. En altres paraules, el seu contingut és:

 • institucionalment definit,
 • d’àmbit acadèmic,
 • acumulatiu i perpetu,
 • obert i interactiu.»
Repositoris cooperatius en què participa la Biblioteca Virtual
 • TDX, tesis doctorals en xarxa
 • RACO, revistes catalanes amb accés obert
 • RECERCAT, dipòsit de la recerca de Catalunya
 • MDX, materials docents en xarxa
 • Repositori de dades de recerca del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

La Biblioteca participa en la Línia estratègica 3 (potenciar el desenvolupament i l’ús de la biblioteca digital 2.0, internet i les xarxes socials) de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) i coordina el GT de repositoris d’aquesta mateixa xarxa.

Directoris de repositoris
 • OpenDOAR - The Directory of Open Access Repositories
 • The Registry of Open Access Repositories (ROAR)