Biblioguies

Temàtica:  Multidisciplinar

Recursos audiovisuals oberts per elaborar treballs

En aquest dossier monogràfic trobareu informació sobre com reutilitzar bancs de recursos multimèdia oberts (amb llicències Creative Commons o bé que disposen d’una versió gratuïta que permet l’ús no lucratiu) que podeu utilitzar en els treballs i projectes d’aprenentatge. També us ofereix recursos per crear infografies i mapes conceptuals o mentals, per tal d'organitzar la informació i explicar conceptes o relacions complexes de manera visual.

Cartell amb lletres de neó

Com podem localitzar i reutilitzar recursos audiovisuals per a il·lustrar els treballs?

En aquest dossier monogràfic trobareu bancs de recursos i eines oberts (amb llicències Creative Commons) o bé que disposen d’una versió gratuïta (en permeten l’ús no lucratiu) d’imatges, sons, fotografies, elements multimèdia, etc., que podeu utilitzar en els treballs i projectes d’aprenentatge.

Bancs d’imatges

Bancs d’àudio (només sons)

Bancs de recursos audiovisuals

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip