Equip de Ciència Oberta

Coneix l'equip

Serveis per a la recerca i ciència oberta

Revistes acadèmiques

Editorial UOC

És un òrgan tècnic específic de suport a la ciència oberta. Prové de la integració de l'equip de Biblioteca per a la Recerca en la Vicegerència de Recerca i Innovació de la UOC. Els professionals que en formen part duen a terme funcions vinculades al suport a la recerca, l'impuls de la ciència oberta i la publicació dels llibres de l'Editorial UOC i les revistes acadèmiques.

El nou grup respon al compromís de la Universitat amb la ciència oberta, tal com posa de manifest el Pla d'acció Coneixement Obert. L'objectiu és que el coneixement que es genera des de la UOC sigui obert a tothom, tingui el màxim impacte i permeti avançar més de pressa cap al desenvolupament sostenible.