La propietat intel·lectual

Bombilla. Idea. Propiedad intelectual

Presentació

Què és el copyright? I les llicències Creative Commons? Pots utilitzar una imatge o un text en un treball o en la teva recerca? Troba la resposta a aquestes i altres preguntes sobre propietat intel·lectual i drets d'autor.

La propietat intel·lectual a la UOC

 

El concepte de propietat intel·lectual engloba qualsevol creació de l'intel·lecte humà i és regulat per la Llei de propietat intel·lectual. Així mateix, la Normativa de propietat intel·lectual i industrial de l'activitat de R&I de la Universitat Oberta de Catalunya explica l'aplicació de la llei al personal de la Universitat.

Són el conjunt de drets que té qui crea una obra literària, artística o científica. El titular d'aquests drets pot ser el mateix autor de l'obra o bé la persona o organització a qui l'autor els hagi cedit.

Els drets d'autoria es distribueixen en:

Són drets irrenunciables i inalienables, i acompanyen sempre l'autor d'una obra i els seus hereus. Serveixen per reivindicar l'autoria d'una obra i per oposar-se al fet que aquesta autoria es modifiqui de manera que pugui perjudicar la reputació de la persona que la va crear.

Són drets de caràcter transferible i de durada limitada.

Són els que permeten al titular obtenir una retribució per l'ús de les seves obres per part de tercers.

Es tracta dels drets següents:

  • Dret de reproducció.
  • Dret de distribució.
  • Dret de comunicació pública.
  • Dret de transformació.

Tal com exposa l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, la propietat industrial protegeix totes les creacions que estan relacionades amb la indústria de patents, models d'utilitat, dissenys industrials i marques o noms comercials.

El copyright (literalment, 'dret a còpia') és un terme utilitzat en el món anglosaxó per referir-se als drets d'autor. Representat pel símbol "©", indica qui és la persona titular dels drets d'explotació sobre l'obra.

Són llicències de difusió en obert, un punt intermedi entre el concepte de "tots els drets reservats" del copyright i el de "cap dret reservat" del domini públic.

Les llicències Creative Commons donen opcions als autors per determinar les condicions de còpia, reproducció i modificació de la seva obra, i es poden combinar com convingui.

Trobem sis possibles combinacions de llicències Creative Commons:

Infografia Creative Commons

A banda de les sis llicències Creative Commons, també hi ha la llicència CC0 1.0, per a continguts protegits quan l'autor no vol exercir el seu dret. En cas que el contingut ja estigui en domini públic, s'empra l'etiqueta de domini públic 1.0.