Serveis

Publica amb impacte

T’orientem per a publicar els resultats de la teva recerca. T’assessorem sobre les polítiques editorials, t’ajudem a regularitzar la teva signatura i conèixer noves convocatòries d’articles i congressos afins als teus àmbits de coneixement i recerca.

Publica, difon i fes un seguiment de la teva recerca

T’ajudem a decidir on pots publicar el teu article i a cercar indicadors bibliomètrics i indicadors alternatius (altmetrics), normalitzem la teva signatura, t'avisem de les convocatòries d'articles (calls for papers) i dels congressos i t'informem de les polítiques editorials i les llicències d’autoria.

El servei es dirigeix a doctorands, investigadors (perfil de gestió) i professorat.

Fes la teva petició

Com funciona?

  1. Consulta les opcions de suport que t’oferim per publicar, difondre i fer un seguiment de la teva recerca.

  2. Tria l’opció que t’interessi més en el desplegable i emplena el formulari amb informació detallada sobre la teva consulta.

  3. Quan rebem la consulta ens posarem en contacte amb tu per acordar el termini de resolució de la petició.

T'ajudem a definir estratègies per publicar els resultats de la teva recerca tenint en compte el tema, el tipus d’accés (obert o tancat), la periodicitat, el temps de revisió, la qualitat editorial i la visibilitat i l'impacte que tenen en relació amb l’àmbit de coneixement i l'abast de la teva recerca.

Pots sol·licitar informes de dades bibliomètriques de les fonts més rellevants segons la teva àrea de coneixement (WoS-JCR, Scopus-SJR, ERIH, etc.). També hi podem incloure dades d’indicadors alternatius de visibilitat a les xarxes socials.

Unifica la teva signatura a les diferents bases de dades científiques. Milloraràs la visibilitat de la teva recerca de manera unívoca i guanyaràs temps a l’hora de recuperar la teva producció científica.

T’enviem avisos de manera periòdica de l’obertura de convocatòries d'articles (calls for papers) i congressos de la teva àrea de recerca.

T'oferim informació sobre les polítiques editorials i les llicències que s’apliquen actualment a la publicació científica i t’ajudem a aclarir dubtes sobre les qüestions següents:

  • Quina política editorial o llicència aplica una revista o un grup editorial?

  • Quina llicència Creative Commons et convé utilitzar?

  • Quin és el període d’embargament que s'aplica a les teves publicacions?

  • Quins usos de la teva obra/publicació pots permetre amb la llicència amb què l'has publicat?

Un dels aspectes més rellevants en l'etapa de publicació són les taxes de publicació (article processing charges o APC). A continuació trobaràs informació actualitzada sobre els acords vigents entre la Universitat i els diferents grups editorials a partir dels quals s'obren possibilitats per reduir els imports o també publicar en obert.

T’oferim un servei personalitzat de consulta, suport i assessorament en indicadors bibliomètrics i mètriques alternatives per analitzar l’impacte científic i la visibilitat a les xarxes socials de la producció científica.

Elaborem informes a mida segons la teva necessitat específica: suport en l'anàlisi bibliomètric i de mètriques alternatives de les teves publicacions, del teu grup de recerca o dels teus estudis.

Referents del servei

Coneix l'equip

Preguntes freqüents

Per ajudar-te a identificar les revistes acadèmiques en què pots publicar un manuscrit, pots consultar diferents recursos que recullen les revistes existents i també la pàgina sobre el procés de publicació que hem elaborat des de la Biblioteca.

Per fer un seguiment àgil i acurat de la teva producció científica publicada en múltiples fonts (revistes, llibres, capítols de llibre, etc.) i en diferents bases de dades, t'aconsellem que tinguis en compte les recomanacions de la UOC a l’hora de referenciar el teu nom i cognoms i també la teva filiació.

RSS és una sigla que té diferents significats; el més acceptat és really simple syndication, és a dir, sindicació realment simple. És un format basat en XML i pensat especialment per a espais amb notícies que canvien sovint. El text que es produeix en RSS sol contenir el titular de cada notícia i l'enllaç a la pàgina web on hi ha el contingut complet.

L'RSS és un mètode fàcil de rebre alertes quan les pàgines web que t'interessen publiquen un contingut nou. D'aquesta manera, en comptes de visitar una pàgina web per cercar notícies noves i veure si hi ha hagut cap canvi, l'RSS t'avisa automàticament quan hi ha informació nova i permet, a més, agrupar totes les fonts d'informació que t'interessen per consultar-les des d'una única pantalla d'ordinador.

Per fer servir una RSS has de tenir instal·lat un programa anomenat «lector o agregador de notícies» (news reader), el qual agrupa totes les fonts de les notícies a què et subscriguis i et permet consultar-ne els titulars des d'un únic lloc. Pots trobar molts lectors de notícies gratuïts a la xarxa:

El copyright, o drets d’autor, és la manera de protegir legalment la propietat intel·lectual (artística o literària) d’un autor sobre l’obra que ha creat. És a dir, garanteix el reconeixement de la propietat intel·lectual d’un autor i, d’aquesta manera, protegeix els drets exclusius d’explotació comercial, divulgació, reproducció o edició de l’obra, i també els drets relacionats.

Les llicències Creative Commons permeten a l'autor autoritzar determinats usos de la seva obra. L’autor exerceix el dret que la llei li confereix en exclusiva per decidir certes condicions d’ús i de distribució de l'obra. Pot donar llibertat per reproduir l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i establir, o no, restriccions sobre l’ús comercial i la possibilitat de fer-ne obres derivades.

En pots ampliar la informació a l’apartat de propietat intel·lectual de la Biblioteca.