Aplica la perspectiva de gènere als teus recursos d'aprenentatge

Et presentem les accions que el Pla d'igualtat de la UOC assigna a la Biblioteca i et donem a conèixer eines i recursos que posem a l'abast del professorat i dels autors i autores per incorporar la perspectiva de gènere als recursos d'aprenentatge.

Time allotted

51'

Language

CA

Profile

Teacher

Subject

#Teaching support