Accés obert, sens dubte!

Seminari realitzat en el marc de la Setmana Internacional d'Accés Obert del 2022 per donar a conèixer per una banda quins són els requeriments d'accés obert dels agents finançadors de la recerca i, per l'altra, com el personal investigador els pot complir.

Time allotted

60'

Language

CA

Profile

Student, Researcher

Subject

#Open Science