Com citar

T'oferim pautes i exemples reals per fer les citacions dins el text i la bibliografia dels teus treballs en els estils de citació APA, Chicago, Harvard, ISO 690 i Vancouver. El fet de citar correctament és un indicador de qualitat amb el qual respectes els drets d'autor i evites el plagi.

Una noia consultant llibres en una biblioteca

Eines per ajudar-te a citar

Gestors bibliogràfics

Hi ha eines de gestió bibliogràfica que et permeten emmagatzemar i gestionar la teva biblioteca digital i generar automàticament les bibliografies per als teus treballs acadèmics.

Des de la UOC et recomanem aquestes dues:

Mendeley disposa d'una extensió de navegador per guardar les referències dels llocs web que consultes a internet i d'un complement per a Microsoft® Word que permet elaborar automàticament bibliografies basades en la teva col·lecció de registres bibliogràfics. 

Si utilitzes sistemes automàtics de citació, tingues en compte les normes de citació de cada estil i revisa la teva bibliografia.

Altres eines