La propietat intel·lectual

Bombilla. Idea. Propiedad intelectual

Presentació

Què és el copyright? I les llicències Creative Commons? Pots utilitzar una imatge o un text en un treball o en la teva recerca? Troba la resposta a aquestes i altres preguntes sobre propietat intel·lectual i drets d'autor.

La propietat intel·lectual a la UOC

La propietat intel·lectual a la UOC 

El concepte de propietat intel·lectual engloba qualsevol creació de l'intel·lecte humà i és regulat per la Llei de propietat intel·lectual. Així mateix, la Normativa de propietat intel·lectual i industrial de l'activitat de R&I de la Universitat Oberta de Catalunya explica l'aplicació de la llei al personal de la Universitat.

Són el conjunt de drets que té qui crea una obra literària, artística o científica. El titular d'aquests drets pot ser el mateix autor de l'obra o bé la persona o organització a qui l'autor els hagi cedit.

Els drets d'autoria es distribueixen en:

Són drets irrenunciables i inalienables, i acompanyen sempre l'autor d'una obra i els seus hereus. Serveixen per reivindicar l'autoria d'una obra i per oposar-se al fet que aquesta autoria es modifiqui de manera que pugui perjudicar la reputació de la persona que la va crear.

Són drets de caràcter transferible i de durada limitada.

Són els que permeten al titular obtenir una retribució per l'ús de les seves obres per part de tercers.

Es tracta dels drets següents:

  • Dret de reproducció.
  • Dret de distribució.
  • Dret de comunicació pública.
  • Dret de transformació.

Tal com exposa l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, la propietat industrial protegeix totes les creacions que estan relacionades amb la indústria de patents, models d'utilitat, dissenys industrials i marques o noms comercials.

El copyright (literalment 'dret a còpia') és un terme utilitzat en el món anglosaxó, representat pel símbol ©, que indica qui és el titular dels drets d'explotació. Anomenat equívocament drets d'autor, el copyright no protegeix l'obra en si, sinó l'ús que se'n fa.

Són llicències de difusió en obert, un punt intermedi entre el concepte de "tots els drets reservats" del copyright i el de "cap dret reservat" del domini públic.

Les llicències Creative Commons donen opcions als autors per determinar les condicions de còpia, reproducció i modificació de la seva obra, i es poden combinar com convingui.

Trobem sis possibles combinacions de llicències Creative Commons:

Infografia Creative Commons