Què són i com es gestionen els recursos d’aprenentatge externs

Els recursos d'aprenentatge externs són aquells que no són propietat de la UOC, sinó d'altres editors o autors, i necessiten una gestió prèvia per poder-los fer accessibles des de les aules.

La legislació sobre propietat intel·lectual obliga la UOC a demanar permís abans de publicar un recurs d'aprenentatge extern a les aules i, sovint, a pagar una remuneració per aquest ús.

Consulta l'espai informatiu sobre la propietat intel·lectual per obtenir-ne més informació.

Totes les peticions recursos externs es gestionen mitjançant l’eina:

Punt d'entrada de recursos d'aprenentatge (PERA).

Els recursos externs més comuns són els següents:

 • Articles
 • Capítols de llibres
 • Enllaços a llocs web
 • Vídeos de Youtube i altres plataformes
 • Pel·lícules de Filmin
 • Manuals
 • Programari
 • Casos d’estudi

Tots aquests recursos es gestionen a través del Punt d'Entrada de Recursos d'Aprenentatge (PERA), excepte els vídeos del fons audiovisual de la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), que són recursos que requereixen una cerca prèvia i s'han de sol·licitar mitjançant aquest formulari.

Quan demanis un article:

Demana articles publicats a repositoris d’accés obert publicats amb llicències Creative Commons, per exemple: http://hdl.handle.net/10609/108386 o de bases de dades a les quals la Biblioteca està subscrita.

Recorda que no podem pujar-hi enllaços en què es demana un codi, una contrasenya o la cessió de dades personals, per exemple, un article penjat d’Academia.edu.

Quan demanis una pel·lícula:

Assegura’t que és a la plataforma Filmin.

Quan demanis un vídeo

Si es tracta d'un vídeo que es troba en plataformes en línia, com ara YouTube o Vimeo, recorda que només podem publicar aquells vídeos penjats al canal o la pàgina web oficial de l'autor o el titular dels drets, com, per exemple, aquest vídeo de Youtube.

Quan demanis un enllaç a un document:

L'enllaç ha de dirigir a la pàgina que hostatja el document (per exemple, https://www.asimetrica.org/recursos/como-el-arts-council-en-inglaterra-invierte-en-la-ecologia-cultural-nacional), i cal fer referència a l'origen i a l'autor. Recorda que l'enllaç no ha de portar directament al document en altres formats (per exemple, PDF, ZIP, doc, EXCEL, mp4) que són directament descarregables.

Quan demanis un capítol de llibre:

Si el capítol o els capítols que demanes no superen el 15,99 % del volum total de l'obra, hi ha més probabilitats que se'n pugui disposar a l'aula.

Això no vol dir que si superen el 15,99 % es deneguin, sinó que en aquest cas cal contactar amb CEDRO per demanar l'autorització als titulars dels drets. Els titulars poden autoritzar-ho o no.

Quan demanis un llibre manual

És recomanable que es trobi en una de les plataformes de llibres electrònics subscrites per la Biblioteca:

Quan demanis un programari:

Anualment, entre els mesos d'octubre i novembre, l'equip de Biblioteca recull quines necessitats de programari hi ha. Abans d'afegir al PERA una petició d'un programari nou per a una assignatura o un de ja existent per a una assignatura que no el tenia, ens hem d'assegurar que aquest programari és a la recollida de necessitats anual.

Que un programari quedi registrat quan es fa la recollida de necessitats no n'assegura l'adquisició, sinó que fa que Biblioteca iniciï les gestions per poder valorar-ne l'ús com a recurs d'aprenentatge a la UOC.

El professor o professora responsable de l'assignatura (en endavant, PRA) que sol·licita un programari com a recurs d'aprenentatge ha de:

 1. Conèixer prèviament i en profunditat com funciona.
 2. Saber com es fa servir i com s'instal·la.
 3. Tenir en compte la disponibilitat del programari per als diversos sistemes operatius (Windows, iOS, Linux, etc.).

En el cas que un programari només estigui disponible per a un sistema operatiu concret, el PRA ha d'oferir una alternativa als estudiants.

L'adquisició d'un programari depèn de la validació pressupostària, el circuit legal de compra (licitació o contracte menor) i la disponibilitat del proveïdor d’adaptar-se al model UOC.