La propietat intel·lectual

Bombilla. Idea. Propiedad intelectual

Presentació

La propietat intel·lectual és tota creació de l'intel·lecte humà i és regulada al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Té a veure amb les creacions de la ment: les invencions, les obres literàries i artístiques.

A diferència d'altres països, a Espanya, la Llei de propietat intel·lectual no comprèn la propietat industrial, que protegeix específicament les invencions, els símbols, els noms, les imatges i els dibuixos i models emprats en el mercat, ni els drets d'autor. A la universitat, així com en l'activitat professional, la propietat intel·lectual té la funció principal de reconèixer l'autoria de la persona o persones que han creat una obra. 

En el context acadèmic hi ha nombroses possibilitats per utilitzar obres creades per altres persones, però el reconeixement de l'autoria sempre és necessari. Aquest principi es coneix com a honestedat acadèmica, i aquesta pràctica sovint s'associa a la manera d'evitar el que s'anomena plagi acadèmic: utilitzar una obra d'una altra persona com si fos pròpia. 

Les persones autores gaudeixen de diversos tipus de drets, coneguts com a drets d'autor. Amb tot, propietat intel·lectual i drets d'autoria s'utilitzen, a la pràctica, com a termes sinònims.