Biblioguies

Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació

Alfabetització digital crítica

Textos i recursos d'ensenyament rellevants per ajudar el professorat a desenvolupar la seva alfabetització digital crítica, en el marc del DETECT Project. S'ha generat en col·laboració d'un equip d'investigadors del grup de recerca Edul@b (Juliana E. Raffaghelli, Teresa Romeu, Marc Romero Carbonell i Dèlia Español), Minna Lakkala (Universitat d'Hèlsinki, Finlàndia), Alice Rolfi (Universitat de Florència, Itàlia) i Anastasia Gouseti (Universitat de Hull, Regne Unit).

Mà amb el ratolí d'una persona consultant l'ordinador

Presentació

L'accés creixent a les tecnologies digitals i les xarxes socials ha creat noves oportunitats, alhora que planteja nous desafiaments a l'educació i preguntes relacionades amb els coneixements digitals dels educadors. 

Millorar la disposició crítica del professorat i el seu domini de les eines digitals és important. Aquestes competències són transferibles als diversos contextos digitals i, per tant, molt rellevants per al ràpid ritme d'avenç de les pràctiques digitals quotidianes.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip