Biblioguies

Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació

Alfabetització digital crítica

Activitats, cursos i materials per donar suport al professorat de primària i secundària en l'ús de les TIC i les xarxes socials a les aules, en el marc del projecte europeu DETECT. Han elaborat aquesta guia un equip d'investigadors del grup Edul@b (Juliana E. Raffaghelli, Teresa Romeu, Marc Romero Carbonell i Dèlia Español), Minna Lakkala (Universitat d'Hèlsinki), Alice Rolfi (Universitat de Florència) i Anastasia Gouseti (Universitat de Hull).

Mà amb el ratolí d'una persona consultant l'ordinador

Presentació

L'accés creixent a les tecnologies digitals i les xarxes socials ha creat noves oportunitats, alhora que planteja nous desafiaments a l'educació i preguntes relacionades amb els coneixements digitals dels educadors. 

Millorar la disposició crítica del professorat i el seu domini de les eines digitals és important. Aquestes competències són transferibles als diversos contextos digitals i, per tant, molt rellevants per al ràpid ritme d'avenç de les pràctiques digitals quotidianes.

Les activitats, els cursos i els materials d'aquesta guia volen acompanyar els docents en la presa de decisions informades perquè pugui avaluar les implicacions positives ―i també les negatives― de les TIC i traslladar-les als estudiants.

La selecció dels continguts s'ha fet partint del marc d'alfabetització del projecte europeu de recerca DETECT, un full de ruta amb els vuit aspectes clau que cal considerar per tenir un enfocament crític de les tecnologies, des de l'alfabetització de dades fins al benestar i la seguretat digital.

Marc d'alfabetització del projecte DETECT

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip