Coneix el cercador de la Biblioteca

Com fer una cerca?

 1. Cerca

  Ves al cercador i escriu les paraules clau, el títol o el nom de l’autora o autor. Fes servir els filtres.

   

 2. Afina els resultats

  L'eina de cerca avançada et guiarà per fer cerques més precises. Com funciona? 

 3. Aplica trucs avançats

  Fes servir trucs de cerca com els operadors booleans, truncaments, cometes... T'expliquem quins són.

 4. Ves al compte personal

  Visita els teus espais personals: El meu compteEls meus preferits. Què hi trobaràs?

Llibres

Entre els resultats del cercador hi ha milers de llibres, molts d'ells en format digital per llegir-los al moment.

Vols saber-ne més?

Bases de dades no indexades I

SABI
Ulrichsweb
Primal Pictures
El Derecho
La Ley