Col·lecció digital per àrees d'estudi

SABI: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos

Una eina amb informació general i comptes anuals de més de dos milions d'empreses espanyoles. Et resultarà especialment útil per a l'anàlisi financera i el màrqueting estratègic. Es caracteritza per la seva extensa cobertura i la senzillesa d'ús, i, entre altres opcions, et permet exportar la informació en els formats més comuns i consultar gràfics que il·lustren cada balanç, compte de pèrdues i guanys.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Economia i Empresa
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Estadístiques / Dades
Tingues en compte

Cal que seleccionis la UOC com a institució.

Té un màxim de 75.000 exportacions de registres setmanals per al conjunt d'usuaris de la UOC. Fes servir dos o tres filtres abans d'exportar les dades.

Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?

Així és SABI