Actualitat

El ciutadà al centre del sistema de salut

Temàtica:  Ciències de la Salut
Un telèfon mòbil mostrant un gràfic de freqüència cardíaca
28/06/17

Amb motiu de la creació de l'eHealth Center de la UOC et proposem un nou monogràfic per a aprofundir en el concepte de salut electrònica (ehealth).

Un exemple de les iniciatives relacionades amb la salut i la tecnologia que la UOC incorpora té a veure amb el sistema d'alertes Care Respite, que avisa els cuidadors quan identifica situacions de perill per a persones amb dependència. Les TIC també milloren l'eficiència i la qualitat de l'atenció sanitària: històries clíniques digitals, divulgació d'informació o gestions en línia per al ciutadà.

La UOC vol consolidar la seva trajectòria pionera per mitjà de l'eHealth Center, un nou centre acadèmic que genera i transfereix coneixement sobre salut digital, centrat en les persones i des d'una perspectiva orientada a la promoció i la millora de la salut.

La Biblioteca de la UOC ha volgut afegir-se a aquesta iniciativa amb l'edició d'un nou monogràfic per a conèixer més a fons l'impacte de les tecnologies en els sistemes de salut i les seves implicacions per als ciutadans i els professionals.

Què pots aprendre amb aquest monogràfic?

La salut electrònica abraça diversos àmbits d'actuació: telemedicina, aprenentatge en línia i salut, m-health i apps, registres electrònics, ciència de dades, ludificació, realitat virtual, sensors i portables, mitjans socials, etc. Amb aquest monogràfic obtindràs una mirada global de la salut electrònica des de la perspectiva més social, en què el ciutadà adquireix protagonisme i participa activament en el manteniment i la millora de la salut, en el sentit més ampli.

  • Les 10 e de la salut electrònica. Com a tret de sortida del monogràfic, hi trobaràs recursos per a entendre què vol dir exactament la salut electrònica (ehealth) i la seva aplicació en l'àmbit de la salut: eficiència, educació, ètica, i així fins a arribar a 10 e.
  • Alfabetització digital. El 80% dels usuaris busca informació sobre salut i aplica les seves competències digitals per a encarar o resoldre un problema. El monogràfic recull projectes i estudis sobre l'estat d'aquesta tendència.
  • El ciutadà al centre de la salut electrònica. En aquest model, el ciutadà té un rol actiu i s'implica en les decisions de la seva salut. Un ciutadà que s'informa, cerca i, en definitiva, està més compromès amb la seva salut i la de la comunitat.
  • Salut 2.0. Les eines 2.0 no solament són útils per als professionals de la salut sinó que també ho són per als ciutadans i pacients. Les noves tecnologies afavoreixen la interrelació, l'intercanvi d'experiències i la difusió d'informació.
  • Disseny i avaluació en intervencions de la salut electrònica. Els dispositius mòbils en l'àmbit de la salut; per exemple, aplicacions que donen suport als resultats clínics. Quines són les tendències i oportunitats en aquest àmbit?
  • Data science sobre salut. Registres clínics, biomètrics, operacionals en format text, àudio i vídeo; el tractament massiu de dades personals obre una nova era per a millorar els serveis sanitaris.
  • eHealth i Equitat. L'equitat aplicada a la salut electrònica és una perspectiva prometedora en la lluita contra les desigualtats en salut. La desigualtat social augmenta les necessitats d'atenció sanitària i activitats preventives en determinats territoris i municipis. Així, la salut electrònica es presenta com una oportunitat per a enderrocar les barreres geogràfiques, econòmiques i administratives de l'accés a la salut.
  • Normativa aplicable. Al monogràfic hi trobaràs la legislació i la normativa aplicables en aquest àmbit.

La UOC i l'eHealth Center

L'estudi de l'impacte de les tecnologies en els sistemes de salut i les seves implicacions per als ciutadans ha estat objecte d'estudi constant per part de diferents grups de recerca de la UOC, que l'han analitzat des d'una perspectiva transdisciplinària. El resultat han estat 33 projectes de recerca sobre salut electrònica amb finançament competitiu, una producció científica que supera els 100 articles, i té més de 45 llibres o capítols, una empresa derivada i una càtedra.

En definitiva, l'eHealth Center de la UOC vol capacitar i apoderar el ciutadà i els professionals per mitjà de les tecnologies i de l'evidència científica perquè liderin el canvi de paradigma en salut.

Autor