eHealth i equitat

L’equitat aplicada a l’eHealth és una perspectiva prometedora en la lluita contra les desigualtats en salut.

Comissió Europea
Comunitat que ofereix serveis a la comunitat professional sobre eGovernment, inclusió digital i eHealth
Presentació de Chandra-Verstappen, ponent del congrés eHealth Week 2016
ehealth
Explora els beneficis i les barreres de l’ús de l’eHealth per a dones de color i ingressos baixos.