Salut participativa i benestar

Les xarxes socials i internet són un bon lloc per a resoldre dubtes i per a compartir coneixement. Les eines 2.0 no solament són útils per als professionals de la salut sinó que també ho són per als pacients, ja que milloren la interrelació i potencien una millor comunicació entre els grups i entre les persones.

Anàlisi de l’expansió del web social en matèria de salut.
Espai digital personal que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut.
Revista d’accés obert que té com a objectiu promoure la pràctica de la medicina participativa.
L’objectiu principal és maximitzar la investigació participativa en el camp de la salut.