Com citar

Què és una citació i què és una referència bibliogràfica?

Una citació és una referència inserida en el cos del text en la qual s'esmenta una autoria o font aliena. Per a afegir referències bibliogràfiques internes, és a dir, la citació d'un autor o autora dins del text, pots seguir aquest exemple:

(Autor/a, any, pàg.) (Rodríguez, 1984, pàg. 25-26)

Una referència bibliogràfica és un conjunt de dades (autor, any de publicació, editorial, etc.) que identifiquen una idea o frase aliena. Es posen al final d'un treball acadèmic, a l'apartat de bibliografia, i segueixen un sistema de citació. La tria de l'estil de citació és una decisió que has de prendre tenint en compte la disciplina del teu treball i les pautes de l'equip docent.

Estil ISO 690  Estil APA  Estil Vancouver
Estil Chicago Estil Harvard