Actualitat

Cinc consells per millorar la redacció dels teus treballs acadèmics

Temàtica:  Multidisciplinar
Una persona escrivint
21/10/20

L'equip del Servei Lingüístic de la UOC et comparteix algunes pautes per comunicar-te eficaçment.

Amb el curs iniciat i el lliurament dels primers treballs, compartim amb tu cinc consells pràctics del Servei Lingüístic perquè milloris la qualitat dels teus textos i en garanteixis l'eficàcia comunicativa.

1) Segueix els passos del procés de redacció: planifica, escriu i revisa.

Abans de començar a redactar el treball, pregunta't per a qui escrius, què vols dir i quin és l'objectiu del text. Tot això condiciona el teu escrit, l'ordre en què exposes les idees, la informació que hi incorpores i, fins i tot, el tipus de text que planteges.

És bo començar a redactar tenint en compte sobretot el contingut; per tant, deixa per a després aspectes com el perfeccionament de l'estil del text, la consulta de dubtes puntuals de llengua o l'adequació de l'escrit a una presentació formal.

Redactar és anar sobreescrivint esborranys, cada cop més eficaços a l'hora d'aconseguir plasmar el que volem comunicar. D'acord amb aquesta idea, la revisió és una acció simultània a tot el procés. Ara bé, no oblidis revisar el text del treball al final, i si tens temps per deixar-lo reposar abans de la lectura definitiva, millor.  

2) Tingues en compte el propòsit comunicatiu del text: fes-lo eficaç

Adequa l'escrit a la situació comunicativa, en aquest cas l'àmbit acadèmic. Tingues clar, doncs, quin paper tens com a redactor, com t'adreces al receptor, quin canal empres i en quin context et mous. Aquesta és la clau de l'eficàcia d'un text.

Revisa la coherència del que escrius, és a dir, que l'ordre d'exposició de les idees sigui progressiu i que la distribució dels paràgrafs i els apartats sigui adequada. Els paràgrafs són unitats de significat i han de desenvolupar, per norma general, una sola idea.

Confirma que en el teu escrit les idees estiguin relacionades entre si, cosa que li donarà cohesió. Para atenció a les conjuncions, la puntuació o els recursos per esmentar un concepte més d'un cop sense repetir el mot, com ara els sinònims o els pronoms.

El text s'ha de poder llegir i comprendre fàcilment. Fes servir un llenguatge accessible, evita els mots rebuscats i descarta frases llargues o complexes, amb moltes subordinades o incisos. El text guanyarà llegibilitat.

3) Assegura't que el text sigui correcte lingüísticament.

La correcció lingüística és essencial en qualsevol escrit. Tens molts recursos al teu abast per verificar que el teu treball no contingui errades de llengua, entre els quals destaquem el web Llengua i estil de la UOC. L'organització dels criteris lingüístics d'aquest recurs en apartats d'ortografiagramàtica i lèxic respon a la voluntat que l'usuari trobi fàcilment les qüestions de llengua que busca.

A més, el web de la Biblioteca té un monogràfic de recursos lingüístics molt complet i actualitzat per consultar diccionaris i eines de tota mena. Un dels recursos que hi trobaràs és l'Optimot, el cercador que ajuda a resoldre dubtes sobre llengua.

4) Fes servir un llenguatge inclusiu: evita un ús sexista de la llengua.

Hi ha alguns aspectes que pots tenir en compte perquè els teus treballs no reprodueixin estereotips de gènere. Com a norma general, s'ha de procurar que hi hagi simetria en els tractaments d'homes i dones i que els termes que es fan servir incloguin tots dos sexes.

Consulta aquesta infografia sobre perspectiva de gènere del kit de l'eLearn Center, basada en el contingut del web del Servei Lingüístic, per trobar el recurs més adequat per a cada cas. Tingues en compte que hi pot haver més d'una opció vàlida i que les solucions no s'han d'aplicar mecànicament, ja que l'ús d'una o una altra pot fer canviar el sentit o el matís del que es diu.

5) Cita correctament.

Finalment, un dels requisits imprescindibles en qualsevol activitat acadèmica és identificar les idees, imatges o dades alienes i la seva procedència. En aquest sentit, fes servir citacions dins del text (autor/a, any, pàgines) i inclou la referència corresponent a l'apartat de la bibliografia, al final del treball.

Segueix les pautes que trobaràs en aquest apartat de la Biblioteca per citar correctament diferents formats en els estils APA, ISO i Vancouver, des d'una piulada de Twitter fins a un vídeo de YouTube o una pàgina web.

 

Amb aquests consells del Servei Lingüístic, segur que milloraràs els teus dots de redacció i aconseguiràs bastir textos eficaços. Que vagi molt bé el començament del curs!