Revisions sistemàtiques amb APA PsycINFO

Les revisions sistemàtiques ajuden a conèixer l'estat actual d'un camp de recerca. Per fer una revisió sistemàtica, cal cercar els articles científics, analitzar-los i comparar-los de manera crítica, seguint uns estàndards. T'expliquem quines són les bases de les revisions sistemàtiques i com pots fer cerques complexes a la col·lecció APA PsycINFO.

Continguts

Seminari #BibliotecaUOC | Revisions sistemàtiques amb APA PsycINFO (52')

Seminari #BibliotecaUOC | Revisions sistemàtiques amb APA PsycINFO 

Vols saber-ne més?

Temps de dedicació

52'

Idioma

CA

Perfil

Estudiant

Temàtica

#Cerca d'informació #Elaborar un treball