Col·lecció digital per àrees d'estudi

APA PsycINFO

Base de dades de psicologia per excel·lència, de cobertura mundial i actualització setmanal. Inclou quatre milions de citacions i resums d'articles, llibres, tesis doctorals i informes, amb el segell de qualitat de l'Associació Americana de Psicologia. És una eina indispensable com a punt de partida de la teva cerca d'informació perquè recopila tota la literatura de qualitat revisada per experts sobre ciències del comportament i salut mental. La cobertura es remunta al segle xvii i arriba fins al present.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Ciències de la Salut, Psicologia i Ciències de l'Educació
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Base de dades referencial
Tingues en compte

Consulta la llista completa de revistes incloses. 
Podràs recuperar el contingut complet d'algunes publicacions a través d'altres plataformes de la Biblioteca.

Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?

Tutorial - revisions sistemàtiques

Seminari en línia organitzat pel grup editorial ProQuest i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb què coneixeràs el potencial de PsycINFO per a les revisions sistemàtiques. Aprendràs les nocions bàsiques, opcions de cerca avançada i com combinar diferents cerques.

Revisions sitemàtiques