Què són els indicadors de visibilitat i d'impacte?


El factor d’impacte, la posició i el quartil que ocupa la revista respecte a altres del mateix àmbit actualment són criteris molt importants per seleccionar la revista per publicar-hi la recerca elaborada. Pots trobar més informació sobre aquesta qüestió a les biblioguies de la Biblioteca.

Preguntes relacionades


Fes-nos una consulta

No trobes la resposta? Envia'ns una consulta.

Resposta en 48 hores laborables, a excepció dels períodes no lectius i els festius establerts per la UOC.

Compromís de servei. Vegeu la normativa del servei.

Accés a la Biblioteca

Altres consultes

Préstec

 

El servei de consultes La Biblioteca respon

Vídeo de presentació del servei de consultes La Biblioteca respon.

 

Referent del servei

Fes-nos una consulta si tens dubtes sobre el funcionament, els serveis, els recursos o les col·leccions de la Biblioteca.

Grup operatiu: 

Maria Puigdueta, responsable del servei de "La Biblioteca respon".