Biblioguies

Temàtica:  Multidisciplinar

Avaluació de llibres

En els processos d'acreditació de la recerca (AQU, ANECA), els llibres i capítols de llibres es consideren en funció de la qualitat avalada per:

  • les citacions rebudes
  • el prestigi de l'editorial
  • les ressenyes en revistes científiques especialitzades
  • les traduccions a altres llengües
Ma amb un munt de llibres

Les citacions rebudes

Nombre de vegades que el llibre o capítol de llibre ha estat referenciat en altres obres (articles, llibres, etc).

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip