Biblioguies

Temàtica:  Multidisciplinar

Avaluació de revistes científiques

La producció científica s’avalua en funció de la revista on ha estat publicat l’article científic i les citacions que ha rebut. En aquest apartat descrivim els indicadors bibliomètrics internacionals i nacionals que més s’utilitzen per a avaluar la qualitat de les revistes científiques.

Diverses revistes en un expositor

Índexs bibliomètrics internacionals

Els principals índexs bibliomètrics internacionals, descrivint-ne els indicadors i nivell de classificació, l’abast temporal, geogràfic i temàtic.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip