Perfil digital per al personal investigador

Construcció del perfil digital

Els identificadors d'autoria

Els identificadors únics d'autor t'acompanyen al llarg de la carrera investigadora i serveixen per:

  • Evitar les ambigüitats i les confusions relacionades amb l'autoria i evitar, per tant, la dispersió de la producció científica d'un mateix autor.
  • Millorar i garantir la connexió amb els sistemes de recuperació, recollida i indexació de la producció científica existents i, així, enllaçar les teves activitats de recerca referenciades a diferents sistemes d'informació.
  • Millorar la comunicació amb la comunitat científica (enviament d'articles a editors i de documents al repositori institucional, etc.).
  • Participar en convocatòries d'ajuts tant interns com nacionals i internacionals.

A mesura que les publicacions s'indexen a les bases de dades de producció científica, els autors reben l'assignació d'altres identificadors que aquestes bases de dades generen de manera automatitzada.