Perfil digital per al personal investigador

Què és la identitat digital?

La identitat digital no és altra cosa que la teva presència a internet. La identitat digital es construeix de manera activa creant continguts, generant conversa en línia amb altres investigadors o grups de recerca, tenint presència en el teu àmbit de coneixement més enllà de la publicació científica... En el vídeo següent t'expliquem de manera genèrica què és i quins beneficis aporta.

Què és la identitat digital

 

Què és la reputació en línia i la marca personal com a investigador o investigadora?

 • Avui dia, els conceptes de marca personal i personal branding són freqüents a les xarxes socials, però són poc coneguts en l'àmbit científic.
 • El personal branding prové de la gestió empresarial i fa referència a la gestió de la imatge d'un mateix com si fos una marca.
 • Els investigadors i investigadores cada vegada tenen més necessitat de destacar d'alguna manera amb l'objectiu que el seu treball no quedi amagat i es visibilitzi.
 • La marca personal d'un investigador o investigadora es compon dels valors, les habilitats, la personalitat i les experiències que donen sentit a la seva manera de ser i de treballar.
 • Fins a cert punt, tots som valorats en funció del que podem aportar a un grup o comunitat, en el cas dels investigadors i investigadores, en primer lloc hi ha la comunitat científica i, en segon lloc, la societat.

Avantatges de la marca personal per a investigadors i investigadores

 • Ajuda a complir objectius: gestionar la marca personal permet que siguis tu qui prengui el control de la imatge com a investigador o investigadora. Et fa tenir una actitud proactiva i aprendre a assolir tant les metes personals com les professionals.
 • Permet que se't reconegui: això vol dir que se't valori per la teva feina i pel coneixement científic produït.
 • Networking: ajuda a augmentar la xarxa de contactes. Això es tradueix en més accés a recursos per a pròxims projectes.
 • Millorar l'ocupació: encara que l'àmbit de la recerca és altament burocràtic, el fet d'ampliar la quantitat i la qualitat dels contactes permet accedir a informació privilegiada o oportunitats laborals.
 • Millorar els continguts: compartir i exposar la recerca davant d'un públic professional i no professional proporciona un feedback que es pot aprofitar per optimitzar la recerca.
 • Guanyar impacte en el món real: si s'aporta valor i solucions a una comunitat i una disciplina, els treballs i les publicacions tenen més impacte.