Procediment per crear i actualitzar el perfil a Google Scholar

Com et pots crear un perfil a Google Scholar?

1. Accedeix a Google Scholar i identifica-t'hi amb l'adreça @uoc.edu.

Captura de pantalla Google Scholar

2. A l'esquerra de la pantalla, tria l'opció "El meu perfil".

Captura de pantalla Google Scholar

Edita el perfil amb les dades corresponents (MOLT IMPORTANT!):

  • Nom: indica el nom normalitzat amb el qual signes els articles (ha de coincidir amb el que has registrat a ORCID).
  • Filiació: Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Opcionalment, hi pots afegir els estudis o el centre de recerca, però si hi ha poc espai, prioritza'n el de la UOC, com s'indica en les recomanacions per a la signatura dels autors en la producció científica de la UOC.
  • Adreça electrònica de verificació: cal introduir l'adreça institucional de la UOC i verificar-la per poder crear un perfil visible. És molt important que sigui l'adreça @uoc.edu, perquè els rànquings com Webmetrics (CSIC) fan la cerca pel domini.

3. Assigna't els articles que et corresponen com a autor.

Captura de pantalla Google Scholar

4. Acaba la configuració del perfil i marca les opcions que s'indiquen en la imatge.

Captura de pantalla Google Scholar

Com pots actualitzar el perfil?

1. Afegint-hi articles nous.

Captura de pantalla Google Scholar

2. Accions que es poden fer amb els articles: combinar dos articles o més en un de sol, eliminar i exportar les referències.

Captura de pantalla Google Scholar

3. Es pot modificar cada referència.

Captura de pantalla Google ScholarCaptura de pantalla Google Scholar