Avaluació

Coneix com s’avalua la recerca, què són els indicadors bibliomètrics i com es mesura l’impacte social. T’oferim recursos i serveis per fer-ho.

Presentació

Com s’avaluen les publicacions científiques? Què són els anomenats "indicadors bibliomètrics" basats en l’anàlisi de citacions? Com podem mesurar l’impacte de les publicacions a les xarxes socials? Hi ha indicadors alternatius? T’expliquem tot el que necessites saber sobre l’avaluació de la producció científica.

En primer lloc, recomanem l’accés i ús de Bibliometrics, l’eina de la UOC que permet analitzar la producció científica de la Universitat.

Bibliometrics

La Biblioteca virtual ha creat Bibliometrics, una base de dades interna de gestió i consulta d’informació bibliomètrica. Permet emmagatzemar la producció científica de la UOC i analitzar-ne la qualitat a partir d’indicadors bibliomètrics internacionals i nacionals.

 

En segon lloc, podeu consultar la llista de personal investigador de la UOC que conté l’enllaç a la pàgina de producció científica disponible:

A continuació, et recomanem que consultis la pàgina sobre com publicar un article, en què trobaràs l’explicació de què és el factor d’impacte, la posició i el quartil que ocupen les revistes, i com localitzar els indicadors.

Finalment, recomanem la consulta de la declaració DORA sobre l’avaluació científica, una declaració que la UOC va signar el maig del 2019.

Les agències d’acreditació són els òrgans encarregats de definir els criteris sobre els quals s’avaluaran les propostes de recerca i també l’impacte obtingut. A continuació, et facilitem l’enllaç a les agències principals a l’Estat espanyol.

  1. Cerca d’informació

    Aprèn a utilitzar les eines i serveis que t'oferim per trobar informació de manera fàcil i ràpida.

  2. Gestió d’informació i dades de recerca

    Coneix com citar les teves fonts, com es gestionen les referències bibliogràfiques i les dades de recerca.

  3. Suport a la publicació i difusió

    T'expliquem com funciona el procés de publicació i com augmentar la visibilitat de la teva producció científica.

  4. Avaluació