Publicar un article científic

Com funciona el procés de publicació?

En el moment de presentar un article a una revista cal tenir en consideració diferents aspectes:

  • Consulta la guia amb les instruccions per als autors que té cada revista. S'hi indica la llargada i l'estructura de l'article, el format de les taules i dels gràfics, l'estil de citació i de les referències bibliogràfiques, etc.
  • Revisa si s'han complert tots els aspectes ètics requerits per l'editor, com ara el plagi, els conflictes d'interès, la procedència i la conformitat de les dades, etc. Pot ser útil consultar el document elaborat pel Committee on Publication Ethics (COPE) "Cooperation between research institutions and journals on research integrity cases: guidance from the Committee on Publication Ethics".
  • Revisa que estàs d'acord amb el tractament dels drets d'autor que té cada revista.