Biblioguies

Temàtica:  Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Marc teòric de la intel·ligència artificial

Les intel·ligències artificials (IA) fa anys que existeixen, però els últims mesos han experimentat una evolució molt ràpida. A què es deu? Quines innovacions han aportat? En aquesta biblioguia trobareu continguts teòrics, bàsics i específics, sobre la intel·ligència artificial, sobre els tipus d'IA que hi ha i sobre els usos que tenen.

Tecla amb "AI"

Conceptes bàsics

¿Qué es y cómo funciona la inteligencia artificial?

Vídeo que explica què és la IA, com funciona i quins tipus d'intel·ligència d'artificial hi ha.

 

What is AI?

Vídeo que explica què és la intel·ligència artificial, com funciona i quins avantatges i inconvenients té.

 

Cómo funcionan las redes neuronales - Inteligencia artificial

Vídeo per comprendre com funcionen les xarxes neuronals.

 

Neural Network in 5 minutes

Vídeo per comprendre com actuen les xarxes neuronals i les diferents capes de les dades.

 

Decision Tree Classification Clearly Explained!

Vídeo sobre els arbres de decisió en intel·ligència artificial i sobre les parts que els formen.

 

What Is Prompt Engineering? (in about a minute)

Vídeo d'un minut per aprendre què és el prompt engineering i entendre quina importància té en relació amb els bots de conversa.

 

Cómo crear prompts efectivos

Vídeo que exposa els passos que s'han de seguir per aconseguir crear prompts efectius per rebre respostes més precises de les intel·ligències artificials.

 

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip