Coneix l'equip

Adrián de Mon

Adrián de Mon

Grup operatiu: Biblioteca per a l'Aprenentatge. Gestió de recursos d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, formació professional (FP)

Àmbits de treball:

Assessorament i suport a l'equip docent, Recursos d'aprenentatge, Gestió del programari de l'aula, Seguiment del disseny i l'edició

Com et pot ajudar?

És bibliotecari referent de Ciències de la Informació i de la Comunicació. En el seu dia a dia, dona suport al professorat d’aquests estudis en la selecció i gestió dels recursos d’aprenentatge: els resol les consultes, els dubtes i els proposa material que pugui ser útil per a les seves assignatures.

A més, és responsable de la gestió dels recursos d'aprenentatge vinculats al programari, la qual cosa comporta el contacte entre els departaments interns responsables i els proveïdors, i s'encarrega de l'aparició correcta d'aquests recursos a l'aula.

Educació i trajectòria professional

És llicenciat en Geografia (UB), graduat en Informació i Documentació (UB) i màster en Documentació Digital (UPF). Treballa en l'entorn de les biblioteques i arxius des del 2003.

Interessos personals

Practicar i veure tot tipus d'esport, llegir llibres i còmics, escoltar música i podcasts, anar al cinema i seguir les últimes sèries de televisió, així com viatjar i fer excursions.