Actualitat

Les revistes científiques de la UOC, reconegudes per integrar la perspectiva de gènere en la pràctica editorial

Temàtica:  Multidisciplinar
Un grup de persones fent una reunió a la UOC
Autor: Sandra Pérez (foto: UOC)
22/09/22

Des del 2020, la FECYT concedeix una menció especial a les revistes que segueixen bones pràctiques editorials en igualtat de gènere 

Un dels requisits per obtenir la distinció és que hi hagi paritat en els equips editorials i de revisió

Dues revistes editades per la UOC encapçalen el rànquing de revistes espanyoles amb més visibilitat i impacte 

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) atorga un segell per reconèixer les revistes científiques espanyoles que destaquen pel seu impacte, visibilitat i qualitat. Les revistes editades o coeditades per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que podien optar-hi han renovat la distinció. A més, Artnodes, BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, International Journal of Educational Technology in Higher Education i IDP. Revista de Internet, Derecho y Política han obtingut una menció especial de bones pràctiques editorials en igualtat de gènere.

Per atorgar la distinció, la comissió d'avaluació de la FECYT ha comprovat que les publicacions compleixen cinc requisits, entre els quals hi ha el foment de la igualtat de gènere en la composició dels equips: les revistes amb la menció tenen com a mínim un 40 % de dones en els càrrecs de direcció i els òrgans editorials (consell de redacció, comitè editorial, consell assessor, etc.). Així mateix, les revistes tenen un percentatge equilibrat de revisores que s'encarreguen de vetllar per la qualitat dels articles que s'hi publiquen.

Per atorgar la menció, l'entitat pública també ha confirmat que les revistes disposen d'una política editorial que promou l'ús del llenguatge inclusiu i que incorporen el nom complet dels autors i autores en els articles per visibilitzar la contribució femenina a la recerca. A més, informen quan un estudi presenta les dades disgregades per sexe perquè es puguin detectar diferències en els resultats.

Un total de 514 revistes espanyoles han renovat el segell de qualitat en l'última convocatòria i, en concret, 115 han obtingut la menció de bones pràctiques editorials en igualtat de gènere. 

Anàlisi de la paritat en els equips de les revistes de la UOC

En conjunt, la xarxa acadèmica de les deu revistes que publica la Universitat, científiques i divulgatives, mostra avenços per a una composició paritària. El 43 % dels autors, revisors i membres dels equips editorials són dones

Així mateix, les revistes divulgatives, tot i que per la seva naturalesa no poden optar a la menció de la FECYT, han adaptat els criteris de perspectiva de gènere que recomana l'entitat pública, com ara disposar de pautes per a un llenguatge inclusiu i indicar si les dades es presenten diferenciades per sexe. 

Xarxa acadèmica de les revistes

5.150 experts i expertes

Total dones Total homes

43 %

57 %

Autoria

*1% desconegut

Revisió

Consell editorial

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

43%
56%
43%
57%
 
39%
 
61%

El rànquing de revistes espanyoles

Amb els resultats de la convocatòria de renovació del segell de qualitat, la FECYT ha elaborat una nova edició del rànquing de visibilitat i impacte de les revistes científiques espanyoles d'humanitats i ciències socials.

Hi ha dues revistes editades per la UOC que encapçalen la classificació, en els àmbits d'estudi respectius: Artnodes, que ocupa la quarta posició en la categoria de belles arts (d'un total de 26), i International Journal of Educational Technology in Higher Education, que se situa a la segona posició en la categoria de ciències de l'educació (de 76 revistes).

Referents