Com s'han de signar els articles científics a la UOC

Temàtica:  Multidisciplinar
Una persona signant un document amb una ploma estilogràfica
03/05/18

La Comissió de Recerca i Innovació aprova les recomanacions per a la signatura de la producció científica.

«Signar sempre qualsevol publicació o contribució científica amb el nom normalitzat de l'autor o autors i, tot seguit, incloure-hi sempre la filiació institucionalUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)»— és la recomanació genèrica del Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca, present en el document aprovat el 20 de març de 2018, en la reunió de la Comissió de Recerca i Innovació.

La nova versió del document Recomanacions per a la signatura dels autors en la producció científica de la Universitat Oberta de Catalunya substitueix el text del 2014 i recull orientacions per a normalitzar la signatura de la recerca de la Universitat pel que fa al nom de l'autor i la citació institucional. Unificar els criteris de signatura facilita l'anàlisi de l'impacte de la producció científica i la seva visibilitat.


Quin objectiu tenen aquestes recomanacions?

  • Fomentar l'ús d'una signatura única: un únic nom per autor.
  • Fomentar l'ús correcte de la filiació institucional dels autors de la UOC.
  • Fomentar l'ús de la signatura de correu electrònic marcada per la UOC.

Per què s'ha d'utilitzar una signatura normalitzada?

  • Millora i assegura la visibilitat com a autor en les bases de dades de publicacions, repositoris, cercadors, xarxes, etc.
  • Facilita el seguiment de la producció científica de la UOC.
  • El codi ORCID es demana, per exemple, en convocatòries de projectes de recerca o per a publicar en algunes revistes i és necessari si es vol ser present al Portal de la Recerca de Catalunya.

Quines diferències presenta aquesta nova versió del document?

  • L'afiliació institucional de la nova marca UOC: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  • Incorpora un nou apartat d'ús de l'afiliació en els agraïments de les publicacions.
  • Inclou la plantilla actualitzada de signatura de correu electrònic que incorpora l'ORCID.
  • Presenta les adreces actualitzades de les tres seus institucionals de la UOC.

Pots consultar el document al repositori O2 en català, castellà o anglès, i també està disponible a la Guia d'acollida per a nous investigadors.

Autor