Els identificadors d’autor

Els identificadors d’autor

Els identificadors únics d’autor t’acompanyaran al llarg de la teva carrera investigadora i serveixen per:

  • Evitar les ambigüitats i confusions relacionades amb l'autoria i evitar, doncs, la dispersió de la producció científica d'un mateix autor.
  • Millorar i garantir la connexió amb els sistemes de recuperació, recollida i indexació de la producció científica existents i així enllaçar les teves activitats de recerca referenciades a diferents sistemes d'informació.
  • Millorar la comunicació amb la comunitat científica (enviament d'articles a editors i de documents al repositori institucional, etc.).
  • Participar en convocatòries d'ajuts tant interns com nacionals i internacionals.