Tractament F033 Gestió del Préstec Consorciat (PUC)

Us informem que la UOC tractarà les vostres dades personals:

Responsable del tractament

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

Finalitats Gestió de les sol·licituds de documents rebudes a la Biblioteca de la UOC.
Préstec i consulta de documents dels fons bibliogràfics de la UOC.
Legitimació Execució d'un contracte (servei de préstec consorciat).
Termini de conservació Les dades personals es conservaran durant el període de durada del préstec i, si escau, durant el temps de gestió de les responsabilitats que se'n derivin.
Destinataris
Les dades es comunicaran a la universitat des de la qual heu fet la sol·licitud.
Les dades també es podran comunicar a tercers, en compliment de la normativa vigent.
Drets dels interessats
Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-vos-hi, i a no ser objecte de decisions automatitzades. Per exercir aquests drets heu d'enviar un correu electrònic a fuoc_pd@uoc.edu.
Reclamacions
Sense perjudici de l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant el web apdcat.gencat.cat.