Redactar articles científics

Els aspectes estructurals i lingüístics són clau per a l'acceptació d'un article, ja que són els elements que l'editor o l'editora té en compte per fer una selecció inicial de l'article i decidir si s'envia a revisar.

Qualitat lingüística

Alguns recursos que pot ser útil consultar:

Es tracta de preparar l'article per afavorir que sigui localitzable amb cercadors (SEO acadèmic).

Cal considerar els elements següents:

 • Analitza els títols d'articles semblants a les bases de dades.
 • Fes servir subtítols que reforcin la idea clau.
 • Selecciona amb cura les paraules clau que descriuen l'article: consultar el tesaurus i les paraules clau emprades per articles semblants.
 • Redacta'n el resum i indica-hi els components bàsics de la recerca, a més de les paraules clau per les quals vols que es localitzi l'article des dels cercadors.
 • Fes servir títols per a les taules, les imatges i els gràfics.
 • Dona prioritat a l'ús de taules i gràfics perquè els continguts es puguin cercar; el format d'imatge (JPG, PNG) no ho permet.

La imatge següent és un resum gràfic de les accions que s'han indicat anteriorment.

Infografia: Making your article visible with SEO

(Font: Elsevier Publishing Campus)

Preparar les referències bibliogràfiques d'acord amb el format de cada revista és un element clau per a l'èxit de la publicació.

 • Citació bibliogràfica: recursos per saber com se cita correctament una referència bibliogràfica i algunes aplicacions per crear citacions automàticament.
 • Gestors bibliogràfics: eines per gestionar les referències bibliogràfiques.

En el moment de signar l'article cal tenir en compte diferents aspectes:

Identifica la teva afiliació a la institució

Reflexiona sobre com convé signar en els articles amb coautoria

Activa i fes servir l'identificador ORCID

És recomanable que els investigadors i investigadores obtinguin un identificador ORCID per poder incloure'l a la signatura de les publicacions.

És un identificador que està connectat amb bona part de les principals bases de dades, editorials i instituts i agències de finançament i acreditació de la recerca, tant per referenciar les publicacions com per exportar-ne la informació al currículum que l'investigador o la investigadora pot tenir a ORCID.

Per tal de treure el màxim rendiment de l'ORCID, és recomanable:

 • Incloure el codi ORCID en el GIR.
 • Incloure el codi ORCID en la signatura i en les pàgines web personals.
 • Incloure el codi ORCID en l'enviament de publicacions als editors.
 • Incloure el codi ORCID en les convocatòries d'acreditació i en les convocatòries d'ajuts o sol·licitud de finançament dels projectes de recerca.